ÉPÍTI VAGY LEROMBOLJA A TEMPLOMOT?

"Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?"
(A korintusbeliekhez írt első levél 3. fejezetének 16-17. verse)A zsidó vallási vezetők az I. században gúnyolták a keresztényeket, mert nem volt sem templomuk, sem zsinagógájuk. Pál azonban figyelmeztette Jézus követőit, hogy Isten nem a kőből készült épületekre összpontosít, hanem azok lelki közösségére, akik szeretik az Urat.

Charles Finney mélységesen aggódott azokért, akik a 19. században az egyházat rombolták. Ellen White, akinek szintén ez volt az aggodalma, Finney szavait idézte. "Egy másik hiteles tényünk is van; az egyházak megújulását keltő befolyás majdnem teljes hiánya. E fájdalmas témát azonban nem szükséges tovább részletezni. Elég annyi, hogy a bizonyíték sűrűsödik, és súlyosan reánk telepedve tanúsítja, hogy az egyházak általánosságban sajnos hanyatlanak. Nagyon messzire eltértek Istentől, és az Úr visszavonult azoktól."

Az egyház megtisztításának eszköze nem az, hogy destruktív, ítélkező hangnemben támadjuk a vezetőket, a tantételeket vagy a szabályrendszert, hanem ha a Szentlélek hatalma munkálkodik az egyének életében, akik együtt alkotják Krisztus testét. Az ima és a megújulás el fogja végezni a "nagytakarítást" Isten épületében. Amint a Lélek meggyőzi a gyülekezeti tagokat mindarról, amit helyre kell hozni az életükben, úgy az egyházat is a kősziklára, Jézus Krisztusra alapozva kell meggyőzni, helyrehozni, megújítani és újjáépíteni.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy arra hívsz, legyek annak a háznak az egyik eleme, ahol te laksz. Hadd legyek Jézus testének építője!"