KÖSZÖNTÜNK A SZENTEK KÖZÖTT!

"Pedig néhányan ilyenek voltatok, de Isten megmosott, a maga számára elkülönített, és elfogadott benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által."
(A korintusbeliekhez írt első levél 6. fejezetének 11. verse; egyszerű fordítás)
Évekkel ezelőtt olvastam egy történetet egy kisfiúról, aki egy gyönyörű angol katedrálist látogatott meg az édesapjával. A fiúcskát lenyűgözték a színes üvegablakok, és amikor megkérdezte, vajon kik azok az emberek, azt a választ kapta, hogy ők a szentek. Valamivel később, amikor a katedrálisról mesélt, izgatottan jelentette ki, hogy látta a szenteket, "akiken átragyog a fény". Bár azok az emberek, akiknek Pál írt Korinthusban, sokféle személyes problémával küszködtek, ő mégis azt mondta róluk, hogy szentek, és megszenteltek (A korintusbeliekhez írt első levél 1. fejezetének 2. verse). Ma a reformáció teológiai megfogalmazását használva, azt mondanánk, hogy hívők vagy keresztények, s hogy a megszentelődés folyamatában vannak.

Arnold Wallenkampf különbséget tesz a teológiai megszentelődés és a bibliai megszentelődés között. "A bibliai megszentelődés általában azt jelenti, hogy a bűnös igenlő választ ad Isten kérlelésére a Szentlélek által, és elfogadja Jézust, mint Megváltóját. Ezzel szemben az Úr elfogadó szeretete a bűnös iránt, a megigazulás." Isten szentnek nevezi mindazokat, akik hozzá fordulnak, vagy szentséggel ruházza fel ezeket az embereket, hogy szenteknek nevezzék őket.

Ahogy a kisfiú mondta, a szentek azok, akiken átragyog a fény. Te is azok közül való lehetsz, mert Jézus vére és a Lélek hatalma megmosott, megszentelt, megigazított. Isten szemében olyan tiszta és átlátszó vagy, mint a festett üvegablakok.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts az erőddel, hogy tiszta legyek a bűnösségtől, amiként te látsz engem Jézus vére által!"