A SZENTLÉLEK TEMPLOMA

"Vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?" (A korintusbeliekhez írt első levél 6. fejezetének 19. verse)A Szentlélek egyes számú temploma - fejti ki Pál a korinthusiaknak - a hívők közös szervezete, amelyet egyháznak nevez. Isten figyelmeztet arra, hogy bárki, aki megrontja vagy beszennyezi az egyházat, az megsemmisül, mert az egyház Krisztus teste, amelyet a saját vére árán vásárolt meg (A korintusbeliekhez írt első levél 3. fejezetének 16-17. verse; Az apostolok cselekedetei 20. fejezetének 28. verse). A fentebb idézett Ige-versekben (A korintusbeliekhez írt első levél 6. fejezetének 19-20. verse) pedig bemutatja a korinthusiaknak a Szentlélek kettes számú templomát. Ez a templom a teljes személy, aki a megtérésekor a Lélek lakóhelye lesz.

A Szentlélek nemcsak egy lakosztály az egyén elméjében vagy tudatának lelki dolgokra érzékeny részében, hanem a teljes lényünket lakja. Vagy minden felett Úr, vagy egyáltalán nem Úr felettem. Pál apostol ebben az Ige-versben nem fenyeget bennünket, hogy milyen veszéllyel jár az, ha ezt a templomot beszennyezzük, inkább arról beszél, micsoda hatalmas lehetőséget rejt, ha igénybe vesszük a Szentlélek erejét. Igen, lehetséges a testünkben is dicsőíteni a Teremtőt!

Imádság a mai napra
"Atyám, hadd dicsérjelek téged ma, mint aki Úr az életem minden területén és a teljes lényem fölött!"