SZEMÉLYES VÉLEMÉNY VAGY CSALHATATLAN IGAZSÁG?

"De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint;
pedig hiszem, hogy bennem is Isten Lelke van." (A korintusbeliekhez írt első levél 7. fejezetének 40. verse)Ezen mit értesz, Pál? - tehetnénk fel a kérdést számos alkalommal, miközben az írásait olvassuk. Még Péternek is akadt hasonló problémája az apostoltársával, és ki is fejezi, hogy "van néhány nehezen érthető dolog" a leveleiben (Péter második levele 3. fejezetének 16. verse). Dr. Stanley M. Horton A korinthusiakhoz írt első levél 7. fejezetének 40. verséhez írt kommentárjában javasol néhányféle magyarázatot. "Miután a házassággal kapcsolatos néhány kérdésről kifejti a véleményét, Pál azt mondja, 'Hiszem, hogy bennem is Isten Lelke van.' (7:40) Egyesek ezt úgy értik, hogy nem igazán Jézus szavait tolmácsolja e témában, hanem hogy benne is Isten Lelke van.

Pál írásaiban sokszor találunk utalást arra, hogy biztos volt abban, a Szentlélek ereje betöltötte őt. De még a Lélekkel teljes embereknek sem csalhatatlan a véleménye, és félreérthetnek dolgokat mindabból, amit a mennyei lény nyilatkoztat ki a számukra. A nagy evangélizátor is ezzel a szituációval szembesült, amikor prófétikus kijelentést kapott a majdani jeruzsálemi letartóztatásáról (Az apostolok cselekedetei 21. fejezetének 4-től a 14. versig terjedő szakasza). Ezért figyelmezteti a keresztényeket, hogy ne vessék meg a prófétálást, hanem tegyenek próbára mindent, és ragaszkodjanak ahhoz, ami jó (A thesszalonikaiakhoz írt első levél 5. fejezetének 20-21. verse).

Abban azonban nincs semmi bizonytalanság, ahogy a Szentlélek meggyőzi a bűnösségről azokat, akik teljesen átadják neki magukat. Az amerikai metodista evangélizátor, Sam P. Jones adja közre annak a hölgynek a történetét, aki egy előadás alkalmával odament hozzá, és így panaszkodott. "Dr. Jones, Isten meggyőzött engem arról, hogy bűnös dolog van az életemben, de nem tudom pontosan, mi az..." "Imádkozzon, és tudni fogja!" - javasolta neki a lelkész. Amint imádkozott, máris megkapta a pontos választ!

Imádság a mai napra
"Uram, figyelmesen hallgatok a Szentlelked szavára, amikor meggyőz mindarról, ami az üdvösségemhez és bizonyságtételemhez szükséges."