A BÖLCSESSÉG ÉS TUDOMÁNY BESZÉDE

"Némelyik ugyanis bölcsesség beszédét kapja a Lélek által; a másik pedig tudomány beszédét ugyanazon Lélek szerint." (A korintusbeliekhez írt első levél 12. fejezetének 8. verse)Habár a Szentlélek - amennyiben az szükséges - ki tudja nyilatkoztatni a szolgái felé mások életének aprólékos részleteit, ez az adomány a leggyakrabban mégis a prófétaság lelki ajándékának részeként működik. Ez történt több alkalommal Ellen White szolgálatában is. A bölcsesség és tudomány beszéde, mindkettő a beszéd ajándéka, vagyis szavakban fejeződik ki. Pál a "bölcsesség" vagy "bölcs" szót húsz alkalommal használja A korinthusiakhoz írt első levél első 2 fejezetében, a "tudomány" vagy "tud" kifejezést pedig szintén 20-szor az első 8 részben. Azt mondja, hogy az evangélium üzenete nem az emberi bölcsességtől vagy tudástól függ, hanem azoktól a szavaktól, amelyeket a Szentlélek hatalma által szólnak az Úr szolgái (A korintusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 1-5. verse szerint).

Egy meghatározás szerint a bölcsesség beszédének lelki ajándéka arra képesíti a keresztényt, hogy isteni igazságot jelentsen ki oly módon, ami felülmúlja a saját természetes képességét. A tudomány beszédének ajándéka pedig természetfeletti képesség az Úr dolgainak tanítására, hogy a megváltás tervének gyakorlati működését világosan lássa, aki hallja a tanítótól az üzenetet.

Habár a beszédnek ezen ajándéka ihletett üzenet, amely nagy hatást gyakorol a hallgatókra, mégsem ad semmit a Szentíráshoz, illetve semmiképpen nem kerül ellentétbe azzal. Sokkal inkább az Írás igazságának személyes alkalmazását segíti elő. A kis csoport körében - ami a korai keresztény gyülekezetek elterjedt formája - Isten kiválasztotta az ilyen ajándékot, hogy használják, és meg fognak lepődni, milyen világosan megértik, és el tudják magyarázni az isteni igazságot. Felismerik majd, hogy a saját természetes képességüket túlszárnyalva teszik ezt, és mások is megerősítik őket erről. "El sem hiszem, milyen világosan magyaráztad el nekem!"

Imádság a mai napra
"Uram, segíts, hogy meghalljam a bölcsesség vagy tudomány szavait, amiket egy barátom közöl velem, vagy add, hogy én is meg tudjam osztani az üzenetedet másokkal!"