KÜLÖNLEGES HIT ÉS isteni GYÓGYÍTÁS

"Egynek a hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig a gyógyítás ajándéka ugyanazon Lélek által."
(A korintusbeliekhez írt első levél 12. fejezetének 9. verse)A Szentlélekről szóló szeminárium végén, amelyet Maui szigetén, Lahainában tartottunk, egy kis csoport visszamaradt egy különleges gyógyítói alkalomra. Barry lelkész és Norma Crabtree volt a segítőm, a kitűnő oregoni orvossal, dr. Louis Machlinnal és a feleségével, Beckyvel együtt. A Szentlélek úgy döntött, véghezvisz néhány felemelő csodát azon az összejövetelen a hit és gyógyítás lelki ajándéka által. Az imádság és az olajjal való megkenés ideje a végéhez közeledett, ekkor egy fogorvos jött be a gyülekezetbe három másik személlyel együtt, és megkérdezte, tudnánk-e várni, amíg egy idős hölgyet behoznak. Amikor megérkezett, a doktor megvizsgálta az iszonyúan fájdalmas és rettenetesen feldagadt ízületi gyulladásos térdét, amit a néni már hetek óta képtelen volt behajlítani vagy megmozdítani. Imádkoztunk és énekeltünk, majd Isten kezébe tettük a gyógyulást, bízva, hogy Ő akkor fogja megszabadítani a tünetektől, amikor a legjobbnak látja.

Amikor megkentem őt olajjal, Pat néni hirtelen felkiáltott. "Ó, Istenem, köszönöm!" És teljes megdöbbenésünkre megfigyelhettük, hogyan lohad le azonnal a duzzanat, és kerül a térde normális állapotba. Néhány perc alatt teljesen megszűnt a fájdalma, és képes volt a saját lábán kisétálni a gyülekezetből. Amikor hat hónappal később visszatértem a gyülekezetbe, megkérdeztem őt, és elmondta, hogy a tünetei egyáltalán nem tértek vissza.

A Szentírás a hit három fajtájáról beszél. Az egyik az üdvösségünkhöz szükséges (Az efézusbeliekhez írt levél 2. fejezetének 8. verse), a másik a jellemünk része, amit a Szentlélek alakít ki (A galáciabeliekhez írt levél 5. fejezetének 22. verse). A harmadik pedig a csodába vetett bizalom. Hiszünk abban, hogy Istennek hatalma van csodát tenni és győzelmet adni a legkegyetlenebb körülményben is. Ez a hit lelki ajándéka, aminek illusztrációját A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 33-35. versében láthatjuk. Érdekes megjegyezni, hogy a gyógyulás az egyetlen ajándék, amit többes számban említ az Ige. Érthető, hiszen Isten sokféleképpen tud a gyógyuláson munkálkodni. Igaz, hogy a természetes egészségügyi elv megértésével és az orvostudomány segítségével ad felépülést, különleges esetekben azonban meg akarja erősíteni a népét, hogy a hitbeli imádságra való válaszként élvezhesse a gyógyító csodájának áldását.

Imádság a mai napra
"Uram, nem igénylem, hogy felruházz a gyógyítás vagy a nagy hit ajándékával, de használj fel, hogy buzgón imádkozzam azokért, akiknek szükségük van a gyógyításodra!"