A "TESTÉPÍTÉS" BAJNOKA

"Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékot kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek,
hogy gyarapodjatok." (A korintusbeliekhez írt első levél 14. fejezetének 12. verse)Megfigyelted már, milyen mélyen aggódott Pál a gyülekezet építése miatt? Természetesen nem egy gazdagon díszített, kényelmes padokkal berendezett, reprezentatív épületről beszélt. A gyülekezet építésére vonatkozó utalás Pál leveleiben mindig a lelki növekedést jelenti. A tagok különösen azért imádkozzanak, hogy prófétálhassanak, és ezáltal a gyülekezetet építsék, és ugyanebből az okból kell magyarázni a nyelveket is (A korintusbeliekhez írt első levél 14. fejezetének 5. verse). A test tagjai bővelkedjenek lelki ajándékban, hogy a test épüljön (a 14. fejezet 12. verse). Amikor a tagok összegyűlnek, fontos, hogy mindent annak építése érdekében tegyenek (a 14. fejezet 26. verse). Amikor a gyülekezet lelkileg épül, a missziómunkában is növekedés indul be, az eredménye ezért a kiterjedt evangélizációs szolgálat lesz.

A prófétálás a közösség egyik fő testépítői gyakorlata. Ezt az ajándékot gyakran elhanyagolják, mondva, csak néhány különleges személynek adatik meg, hogy apokaliptikus látást kapjon. Pál azonban azt tanította, hogy minden keresztény imádkozzon a prófétálásért (a 14. fejezet 1. verse).

Ha megkapnád ezt az ajándékot, mi történne? Látomást nyernél a tengerből feljövő fenevadakról? Nem valószínű. Az egyház prófétája szerepét kapnád meg, mint ahogy az Dániel, János vagy Ellen White esetében történt? Nem, nem ez az újtestamentumi lelki ajándék célja. Sokkal inkább az, hogy különleges képességed legyen az emberek épülésére, intésére és vigasztalására (a 14. fejezet 3. verse), egyaránt a kis csoportok és a gyülekezet összejövetelén. Ne tétovázz tovább! Kérd bátran Istentől, hogy használjon fel a prófétikus, pásztori szolgálatban! Az egész gyülekezet megkaphatja ezt az áldást (a 14. fejezet 22-25. verse), olyannyira, hogy még a hitetlenek is fel fogják ismerni Urunk hatalmas erejét.

Imádság a mai napra
"Uram, még az élet apró dolgaiban is segíts lelki vigaszt és erőt nyújtani a gyülekezeted tagjainak!"