A SZÍVBE ÍRT LEVÉL

"Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústáblájára."
(A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 3. verse; új protestáns fordítás)Elizabeth Pilenko gazdag, arisztokrata orosz családban nőtt fel a 20. század elején. Az egyházában hallott Jézusról szóló tanítást, de az egyház gazdagságát képtelen volt összeegyeztetni azzal a ténnyel, hogy szegények ezrei halnak meg télen az éhség és kihűlés következtében. 18 éves korában a szentpétervári egyetem hallgatójaként tudomást szerzett a kommunista forradalom előkészületéről, de a cári hatalom megdöntése után kiábrándult, és Franciaországba szökött.

A szegénységben és nyomorban töltött párizsi évei alatt Elizabeth Isten felé fordult, és a Szentlélek csodálatos levelet kezdett írni a szívébe. Visszatért az ősei hitéhez, és az orosz ortodox egyház egyik kolostorának apácája lett, a nevét pedig Maria nővérre változtatta. Végül sikerült annyi pénzt összegyűjtenie, hogy egy kis kórházat hozzon létre Párizsban, ahol árvákról és végső stádiumban levő betegekről gondoskodott.

A második világháború idején a nácik elfoglalták Franciaországot, és Maria nővér zsidókat bújtatott el a kórházban, de a Gestapo rajtaütött, és letartóztatták. A ravensbrücki női koncentrációs táborban raboskodott, ahol rengetegszer adódott lehetősége, hogy bizonyságot tegyen a Szentlélek végtelen hatalmáról. Nagyon kevés asszony élte túl Ravensbrück szörnyűségesen embertelen körülményét. A feljegyzés szerint több mint 95 000 nő halt meg ott, köztük Corrie ten Boom nővére, Betsy is. "1945-ben történt, hogy egy napon felsorakoztatták a női rabokat a gázkamrák előtt, s ott várták a sorsukat, amikor egy fiatal lány félelmében sikoltozni kezdett. Két őr fenyegetőn feléje indult, mire Maria nővér odarohant, és átölelte a kislány vállát. Így szólt hozzá. 'Ne félj! Látod, veled jövök!' " Bár Maria nővér fogvatartói állították, hogy a halála tévedés volt, mi azonban ámulattal olvassuk azt a szeretetteljes levelet, amit a Szentlélek írt ennek az orosz apácának a szívébe.

Imádság a mai napra
"Bármilyen levelet írsz is a szívembe, Uram, engedd, hogy Jézus teljes dicsőségét sugározza!"