AZ ARCUK RAGYOGÓBB, MINT MÓZESÉ

"Hogyne volna még inkább dicsőséges a Lélek szolgálata?"
(A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 8. verse)A Pál korában élt zsidó főemberek szerint annak bizonyítéka, hogy Isten hatalma ott van az ember életében, az volt, hogy az arcuk ragyogott, mint egykor Mózesé. Úgy tekintettek a ragyogó arcra, mintha angyalt látnának. Gedalia rabbi így beszélt erről. "Amikor Mózes és Áron a fáraó elé járult, úgy nézett ki, mint az Úr színe előtt szolgáló angyalok; hiszen a termetük nagyobbnak tűnt, az arcuk pedig ragyogott, akár a Nap." Miután Mózes visszatért a Sinai-hegyről, az arca olyannyira sugárzott, hogy az emberek nem tudtak rápillantani (A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 7. verse). Nem csoda, hogy a zsidó főemberek megdöbbentek István kihallgatásakor, hiszen úgy ragyogott, mint Mózes arca, vagy mint egy angyalé.

Habár a saját korukban még maguknak a zsidó keresztényeknek is szinte lehetetlen volt megérteniük, a Szentlélek szolgálata, amint megdicsőíti Jézust mindazok életében, akiket az ereje betölt, még sokkal dicsőségesebb lesz, mint Mózes Sinai-hegyi tapasztalata volt.

Mózes korában még nem létezett napszemüveg, ezért elvakító volt az arcára nézni. Ma az újjászületett hívők, akiknek a szívében az üdvbizonyosság és a Szentlélek teljessége él, úgy ragyognak, hogy az nem is hasonlítható a hitetlenek megjelenéséhez. Isten gyermekei ma is Jézus szeretetét sugározzák. Lehet, hogy ezt nem veszed észre magadon, de a Lélek erejével telt keresztények csoportján mindenképpen látni fogod.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts még stresszhelyzetben is Jézus szeretetét, örömét és békességét sugároznom!"