AZ ARCUK RAGYOGÓBB, MINT MÓZESÉ

"Hogyne volna még inkább dicsőséges a Lélek szolgálata?"
(A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 8. verse)

A Pál korában élt zsidó főemberek szerint annak bizonyítéka, hogy Isten hatalma ott van az ember életében, az volt, hogy az arcuk ragyogott, mint egykor Mózesé. Úgy tekintettek a ragyogó arcra, mintha angyalt látnának. Gedalia rabbi így beszélt erről. "Amikor Mózes és Áron a fáraó elé járult, úgy nézett ki, mint az Úr színe előtt szolgáló angyalok; hiszen a termetük nagyobbnak tűnt, az arcuk pedig ragyogott, akár a Nap." Miután Mózes visszatért a Sinai-hegyről, az arca olyannyira sugárzott, hogy az emberek nem tudtak rápillantani (A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 7. verse). Nem csoda, hogy a zsidó főemberek megdöbbentek István kihallgatásakor, hiszen úgy ragyogott, mint Mózes arca, vagy mint egy angyalé.

Habár a saját korukban még maguknak a zsidó keresztényeknek is szinte lehetetlen volt megérteniük, a Szentlélek szolgálata, amint megdicsőíti Jézust mindazok életében, akiket az ereje betölt, még sokkal dicsőségesebb lesz, mint Mózes Sinai-hegyi tapasztalata volt.

Mózes korában még nem létezett napszemüveg, ezért elvakító volt az arcára nézni. Ma az újjászületett hívők, akiknek a szívében az üdvbizonyosság és a Szentlélek teljessége él, úgy ragyognak, hogy az nem is hasonlítható a hitetlenek megjelenéséhez. Isten gyermekei ma is Jézus szeretetét sugározzák. Lehet, hogy ezt nem veszed észre magadon, de a Lélek erejével telt keresztények csoportján mindenképpen látni fogod.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts még stresszhelyzetben is Jézus szeretetét, örömét és békességét sugároznom!"