FELKÉSZÜLÉS A MEGÚJULÁSRA

"Aki pedig minket erre elkészített, Isten az, aki a Lélek zálogát is adta nekünk."
(A korintusbeliekhez írt második levél 5. fejezetének 5. verse)A nagy skót prédikátor, James A. Stewart a Drops from the Honeycomb [Mézcseppek a lépből] című könyvében elmondja, milyen figyelemre méltó ébredés történt egy európai városban még a második világháború előtt. Amikor más helyen kezdett prédikálni, több hetet vagy hónapot vett igénybe az imádság és a lelki felkészülés, mire bekövetkezett a fordulat. Ebben a városban azonban, ahol az első péntek esti imaórán mindössze hét személy vett részt, öt nap múlva már ezrek töltötték be az előadótermet, és sokan meg is tértek.

"Egy este az Úr az Ő kegyelméből megmutatta nekem az áldás titkát - írja dr. Stewart. - Mivel igencsak féltem, nem lesz elég erőm a Lélektől ahhoz, hogy az ott összegyűlt több ezer embernek hirdessem az evangéliumot, lementem az előadóterem alagsorába, és néhány percet imádkoztam. Sötétben kezdtem el a fohászkodásomat, de nem sokkal később éreztem, hogy Isten fensége túláradón megnyilatkozik nekem. Azonnal tudtam, hogy valaki más is könyörög ott az alagsorban. Csöndben felkapcsoltam a villanyt, és a túlsó végén vagy húsz testvérnőt pillantottam meg, aki könyörgött Istenhez! Egyáltalán nem vették észre a jelenlétemet. A függönyön belük tartózkodtak, a Lélek hatalmával érintették Isten trónját, miközben fenn az emeleten a Mindenható hatalmasan munkálkodott a hitetlenek között."

"Az ébredést nem alulról építik fel, hanem fentről imádkozzák le." (Charles E. Bradford) Ez nem azt jelenti, hogy imával érdemeljük ki a megújulást, hanem azt, hogy a szívünket teljesen megnyitjuk a Szentlélek előtt, és a Lélek záloga van bennünk, amely által tiszta csatornákon áradhat másokra az Ő áldása. Pál a korinthusiakhoz intézett levelében emlékeztette őket, hogy a bennük lakó Szentlélek biztosítja a testük majdani feltámadását. Ugyanígy biztosítéka annak is, hogy "a halott csontokból" álló kereszténység új életre támad fel; az egyéni életünkben és a gyülekezeteinkben egyaránt.

Imádság a mai napra
"Atyám, kérlek, áraszd a Lelked erejét a gyülekezetemre, hogy megtapasztalhassuk az új életet és azt az örömöt, amit Szentlelked nyújt!"