KÖSZÖNTÜNK, CSODÁLATOS KÖZÖSSÉG!

"Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal."
(A korintusbeliekhez írt második levél 13. fejezetének 13. verse)Amikor a 72 éves Charles Haines nyilvánvaló szegénységben meghalt a csótányoktól fertőzött, spokane-i népszállón, a hatóság igencsak megdöbbent, amikor a szobájában 11 000 dollárt találtak elrejtve. Később a vizsgálat során kiderült, hogy Haines, aki havi 30 dollárból élt, éveken keresztül havonta 563 dolláros veteránjuttatást kapott, így a bankban 22 000 dolláros summa gyűlt fel a számláján. Az egyik szomszédja elmondta, Haines inkább borotválta a fejét, hogy ne kelljen hajat vágatnia, és "valószínűleg még őrizte az első 10 centest, amit az élete első fizetéseként kapott, és mindig rettegett, hogy egyszer valaki elveszi tőle" (riport az Oregonian nevű lap 1990. december 12-i számából).

A legtöbben bolondnak tartanák Charles Hainest, de sajnos, a magatartása jól tükrözi, ahogyan sok keresztény a Szentlélekhez viszonyul. Habár Ő ott él minden újjászületett hívő szívében, ám ugyanúgy "használaton kívül marad", mint Haines pénze. A Lélek ott rejtve marad a vallásos könyvekben és zenében, amit sokan odahaza tárolnak a polcon, miközben ők maguk iszonyú lelki szegénységben élnek.

A hetvenes években a kereszténység új jelszava a koinónia lett. Sok helyen koinóniacsoport és -szolgálat alakult, mert az emberek a közösség új formáját találták meg, amely lehetőséget adott az egymással és az Úrral való kapcsolat mélyítésére. Ez a szó közösséget, kommunikációt, a hit másokkal való megosztását jelenti, és az Újszövetségben körülbelül hússzor fordul elő. A keresztényeknek közösségük van Jézussal (A korintusbeliekhez írt első levél 1. fejezetének 9. verse). A keresztényeknek koinóniájuk van, nemcsak az Atyával és a Fiúval, de egymással is (János első levele 1. fejezetének 3., 7. verse). Elmondhatjuk, hogy Charles Hainesnek nem volt "koinóniája" a pénzével, tehát sem önmagán, sem más, szükségben levő embertársán nem segített a felgyűlt vagyon. Milyen sajnálatos lenne, ha a hanyagságunk miatt hasonlóan járnánk a barátunkkal, a Szentlélekkel!

Imádság a mai napra
"Drága Szentlélek, nagyon bánom, hogy elhanyagoltalak, és nem volt olyan közösségem veled, mint amilyet te szerettél volna. Kérlek, segíts, hogy ma változtatni tudjak ezen!"