A HIT ELSŐ LÉPÉSE

"Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által."
(A galatákhoz írt levél 3. fejezetének 14. verse)A Megváltó "Atyám ígéretének" (Lukács evangéliuma 24. fejezetének 49. verse), Pál pedig "a megígért Szentléleknek" nevezte a Szentlelket (Az efézusiakhoz írt levél 1. fejezetének 13. verse). Péter is megerősítette, hogy Isten a Lelke erejét minden megtérő bűnösnek odaígéri (Az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 38-39. verse). Az elnyerésének egyetlen feltétele van, ez pedig a hitbeli lépés, ami a mennyei családba hozza be az embert. Amikor a Szentlélek erejének újabb kiáradására vágynak, a hivőknek ismét hitben megvalósított lépést kell tenniük. Mindannak, ami a keresztény életben fontos, a hit az alapja. A megtérés pillanatáig a Lélek dolgozik a bűnössel, elvezeti őt arra, hogy megismerje Jézust és a megváltás tervét. Amint alázattal megnyitja előtte a szívét, és hittel behívja Őt magához, hogy legyen a személyes Megváltója, a Szentlélek lakást vesz az életében, és bemutatja ott Krisztust. Az üdvösséghez hasonlóan, tehát a Lélek ajándékát is hit által fogadhatjuk el.

Hadd tegyem ezt egészen személyessé! Ha elfogadtad Jézust Szabadítódnak, már most dicsőítheted Istent, mert a szíved a Szentlélek lakhelye lett! Ez az Úr ígérete, amiben teljesen biztos lehetsz! A keresztények sokszor imádkoznak a Szentlélek ismételt kiáradásáért a szívükben. Így is kifejezhetik a meghívást. Vegyen teljes lakást az életük minden területén. Mélységes, buzgó imát küldenek Istenhez. Egyre inkább szomjazzák a Lélek erejét. Teljesen alárendelik magukat az Úr Jézus akaratának. Gyakran hullatnak bűnbánó könnyet. De ezen tettek egyikével sem tudják kiérdemelni a Szentlélek ajándékát, csak jelzik a szívbeli vágyukat, hogy a hatalmának új áramát szeretnék befogadni.

Az intenzív belső küzdelem közepette azonban ismét meg kell tenniük a hit lépését. Ekkor, ha nem is jelzi semmilyen érzelmi hullám, az imádkozó hivő hitben megköszöni az Atyának, hogy eljött hozzá, és betöltötte őt a Szentlelke erejével. Hit által dicsőíti az Urat, és élvezi az ebből származó áldást.

Imádság a mai napra
"Uram, add, hogy a Lelked igazsága ne csupán elmélet maradjon, hanem legyen élő valóság és erő az életemben!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!