KÖSZÖNTÜNK, SZELÍD HELYREÁLLÍTÓ!

"Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűntett elkövetésében, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, nehogy kísértésbe essél." (A galatákhoz írt levél 6. fejezetének 1. verse)A római költő, Mantuanus így vallott De honesto Amore (Az őszinte szeretetről) című művében. "Közös vétek ez; egyszer-másszor mindnyájan elkövettünk valami rosszat. Vagy most, vagy a múltban, vagy esetleg éppen olyan rosszak vagyunk, mint az, akit kárhoztatunk." Pál nagyon erőteljesen figyelmeztetett arra, hogy a Lélek erejével telt galáciai keresztények szelíden bánjanak mindenkivel, aki vétkezett. Mintha hallanánk a figyelmeztetését!"Gondoljatok arra, hogy holnap talán titeket kell lábra állítani. Bánjatok ezekkel az ellenszegülőkkel úgy, amiképp ti szeretnétek, hogy viselkedjenek veletek."

Tizenéves keresztényként visszacsúsztam a dohányzás vétkébe. Ez fegyelmi ok volt abban az egyházban, amelyhez csatlakoztam. A szigorú gyülekezeti tagok közül senki sem tudta, mit csinálok, különben a nevem gyorsan a bizottság elé került volna, ahol a döntés alapján vagy fegyelmi intézkedés alá kerülök, vagy kizárnak a tagok sorából. Szerencsémre, az Úr egy fiatal keresztény Biblia-munkást hozott a városba, aki összebarátkozott velem, és mélyen, őszinte szívből imádkozott azért, hogy figyeljek a Lélek hangjára, és győzzek az Ő hatalma által. "Garrie, amit most teszel, az eltávolít Istentől - figyelmeztetett Mostyn igazi keresztényi szeretettel. - Tudom, hogy Ő csodálatos szolgálatot szán neked. Miért engednéd, hogy az ellenség elvegye tőled? Egyszerűen tedd le a problémádat Jézus kezébe! Ő tiszta lapot kínál!" Mostynnak igaza volt, és hamarosan meghoztam a döntést, ami visszafordított az Úrhoz, és folytathattam az aktív Ige-hirdetői szolgálatomat. Beleborzongok, ha arra gondolok, mi történt volna, ha rideg, rendreutasító módon bánik akkor velem.

Ismersz olyan keresztényt, aki elkövette a test valamely vétkét azok közül, amelyeket Pál említ A galatákhoz írt levél 5. fejezetének 19-21. versében? Ha igen, akkor hogyan reagálsz minderre? Romboló rágalomhadjáratba kezdesz a háta mögött? Fegyelmi eljárást kezdeményezel a bizottságban? Ha a lényedet a Szentlélek ereje tölti be, akkor úgy fogsz viszonyulni az elbukott testvéredhez, hogy az mindenképp nyilvánvalóvá teszi, az életedben jelen van a Lélek gyümölcse.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts, hogy oltalmazzam és segítsem a küzdelmükben mindazokat, akik ellen akarnak állni valamilyen bűnös dolognak!"