A VILÁG CSODÁJA

"Akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban; és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által." (Az efézusiakhoz írt levél 2. fejezetének 21-22. verse)Ha az efézusi 24 000 férőhelyes amfiteátrum tetejéről kelet felé néztem, éppen ráláttam az ősi világ hét csodájának egyikére. Csak néhány romos maradvány emelkedett ki az ingoványos talajból; ennyi jelezte Diana templomának egykori helyét. Az ősi időben hétszer rombolták le, és építették újra, minden alkalommal valamivel nagyobbra, amíg Pál idejére már négyszer akkora nem lett, mint az athéni Parthenon. A templom közepén a termékenység istennőjének, Dianának (vagy görögül Artemisznek) a szobra állt, amiről úgy tartották, egyenesen az égből hullott alá, mint az élet fenntartója.

Pál elmondta az efézusi keresztényeknek, hogy ők is a növekvő templom részei. Ez a templom nem kőből, márványból és drágakövekből épült, hanem emberekből, akik szeretik és tisztelik az Urat. Amikor a fővonalbeli kereszténység eltért az evangélium egyszerűségétől, Constantinus idejétől a pogány templomok pompájával vetekedő építményeket kezdtek emelni. Egyes keresztények még ma is drága, elegáns épületekkel akarnak imponálni a világnak, ám a Szentlélek templomépítő módszere még ma is ugyanaz, mint egykor. Azokhoz az emberekhez szegődik, akik újjászülettek a hitközösségekben, amelyek Isten dicsőségére élik meg a gyakorlati kereszténységüket, mert a tagjai tudják, hogy Ő az élet egyetlen alkotója és fenntartója.

Mint ahogy az újtestamentumi társadalom alapegysége a háznép, a család volt, úgy vonta a kereszténység a hit családjába vagy Isten háza népe közé az embereket is (lásd A galatákhoz írt levél 6. fejezetének 10. versét és Az efézusiakhoz írt levél 2. fejezetének 19. versét). A hivők ott imádkoztak együtt, és folytattak közös Ige-tanulmányozást. Törődtek egymással, és egyesítették az erejüket a lelki ajándék általi szolgálatban. Nem emeltek kőből épületeket, hanem otthonokban találkoztak, és Istenük végtelen nagyságát hirdették. A Föld utolsó napjaiban a Szentlélek még mindig hasonlóképpen építkezik. Ma is a hit családjában egyesíti az embereket, ahol a valódi kereszténység növekszik.

Imádság a mai napra
"Uram, micsoda kiváltság, hogy a te dicsőséges templomod 'építőköve' lehetek én is, amely valóban a világ csodája!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!