KÖSZÖNTÜNK, SZERETET HULLÁMA!

"Hogy Krisztus lakjon a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélessége és a hosszúsága, a mélysége és a magassága Isten jóvoltának; és így megismerjétek Krisztus teljes ismeretet meghaladó szeretetét, és Isten mindent átfogó teljességére jussatok." (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 17-19. verse)Látod-e, miért igyekeznek a gonosz lény követői olyan kitartóan megakadályozni, hogy megértsd a Szentlélek ereje kiáradásának jelentését? Ha nem, akkor kérlek, imádságos szívvel tanulmányozd át Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 14-21. versét! Ha összekapcsolod Pál szavait Jézusnak a Lélekkel kapcsolatos ígéretével (János evangéliumának 14-16. fejezete), akkor látni fogod, hogy a Szentlélek bennünk, keresztényekben a Megváltót képviseli, és eljutunk "Isten mindent átfogó teljességére".

Mivel Krisztus úgy döntött, hogy megtartja az emberi természetét, a mindenütt jelenlevő Lélek biztosítja, hogy Ő hit által a szívünkben lakhasson. Sátán nem akarja, hogy ezt megértsük, mert minél inkább betölt bennünket a Szentlélek ereje, annál inkább meggyökerezünk és megalapozódunk Isten szeretetében (A rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 5. verse), ráadásul fel tudjuk fogni annak mind a négy dimenzióját, és különleges erőt nyerünk az ellenség elleni harchoz. Akik "meggyökereztek és megalapozódtak", azokat nem fújja el a levegőbeli hatalmasság fejedelmének alattomos csalása és erőszakos támadása.

Amikor a New York-i ügyvédet, Charles Finneyt betöltötte a Szentlélek ereje, úgy tűnt a számára, mintha folyékony szeretet hullámai mosták volna át.. Így beszélt arról a tapasztalatról, ami megértette vele Jézus szeretetét. "Szavakkal ki sem lehet fejezni azt a csodálatos szeretetet, ami lakást vett a szívemben. Nem vonhattam kétségbe, hogy Isten Lelkének ereje betöltötte a teljes bensőmet.. Ahelyett, hogy azt éreztem volna, állandóan vétkezem, a szívem úgy megtelt szeretettel, hogy túl is csordult." (Memoirs of Rev. (Charles G. Finney [Charles G. Finney tiszteletes memoárja], 20-23.) Most itt az ideje, hogy az egyéni életedben, a kis csoportban és a gyülekezeti közösségben magasba emeljétek Jézus Krisztus zászlaját. A démonok eltűnnek, mert megfulladnak Isten folyékony szeretetének hullámaiban. Éld a szeretetet, ami túlmutat az emberi felfogóképességen! Dicsőítsd azért az Urat, imádkozz érte, énekelj, és beszélj róla!

Imádság a mai napra
"Uram, Istenem, tölts be engem mindazzal, ami segít a jellemedet tükrözni, és szilárdíts meg a szeretetedben!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!