ÉNEKLÉS A LÉLEK ÁLTAL

"Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak." (Efézusbeliekhez írt levél 5:19)

A Szentlélek hatalma által bekövetkezett nagy ébredésekhez mindig hozzátartozott az inspiráló keresztény zene és ének. Amikor John Greenfield beszámolt a Szentlélek hatalmas kiáradásakor bekövetkezett eseményekről, amelyek a morva keresztények között történtek Zinzendorf gróf udvarában 1727 augusztusában, többek között ezt írta: "Az atyáink életében bekövetkezett Szentlélek általi keresztség a lelki énekek olyan árját hozta magával, amilyet a keresztény egyház soha azelőtt és azóta sem tapasztalt." Mint mikor a hatalmas Mississippi folyó áttörte gátját az 1993-as nagy áradáskor, úgy szakította szét a Szentlélek a tradicionalizmus és az élettelen vallás gátjait, és árasztotta el a keresztények életét olyan énekekkel, amelyek Jézust, a csodálatos Megváltót dicsőítették.

Pál elmondja nekünk, hogy a hívők szolgálni tudnak egymásnak "zsoltárokban, dicséretekben, lelki énekekben". E kifejezések az Istent dicsőítő zene sokféleségét jelölik. John Rea professzor, a Wycliffe Bible Encyclopedia egyik szerkesztője ezt írja a fenti igevershez fűzött kommentárjában: "A 'zsoltárok' szinte biztosan az ótestamentumi kánon zsoltáraira vonatkoztak, amelyeket hangszeres kísérettel énekeltek. A 'dicséretek' vagy 'himnuszok' keresztény szerzemények lehettek, amelyeket zenével vagy anélkül adtak elő. A 'lelki énekeket' viszont az Istentisztelet helyszínén a Szentlélek ihletésére spontán szavakkal és dallammal énekelték." Az ének és a zene Isten dicsőítésének és a hit tapasztalati megosztásának volt az eszköze a testvérek között (Kol 3:16).

Amikor azért imádkozol, hogy a Szentlélek töltsön be téged, kis csoportodat, illetve a gyülekezeti közösséget, ne lepődj meg, ha többféle keresztény zene vagy ének fog megszólalni. A régi egyházi énekek új tartalommal telnek meg számodra, és lelkesen fogod azokat énekelni. A Szentírás szövegére írt énekek, kórusszámok és zsoltárok friss jelentést nyernek, és megelevenednek. Mindebben Jézus dicsőíttetik meg, és mások is áldást nyernek belőle.

Imádság a mai napra
"Atyám, ma töltsd be szívemet új dallal, áldással és örömmel!"