A KÖTÉL TARTÁSA

"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentért."
(Efézusbeliekhez írt levél 6:18)

Dr. Tom Lovorn beszél el egy történetet, amely egy örvényes folyó torkolatánál fekvő halászfaluban esett meg. Egyik nap kiáltás harsant: "Gyerek a vízben! Hirtelen nagy tömeg verődött össze. Valaki kötéllel rohant oda, és egy erős úszó vállalkozott, hogy kimenti a fuldokló fiút. A kötél egyik végét a derekára hurkolta, a másikat odadobta az embereknek, és a zajló folyóba gázolt. Minden tekintet a férfira szegeződött, amint úszott az erős áramlattal szemben, és elérte a fiút. Izmos karjába kapta, majd kikiáltott a partra: "Most húzzátok! A falu lakói egymásra néztek. "Ki fogja a kötél végét?" - kérdezgették egymástól. Aztán rémülten vették észre, hogy senki! A rájuk bízott vége becsúszott a vízbe. Mivel már nem tudtak segíteni, a falusiak tehetetlenül nézték, ahogy két drága lélek a habokban leli halálát, csak mert senki sem vállalta fel, hogy tartsa a kötelet.

Abszolút létfontosságú, hogy a keresztények imában tartsák egymásnak a mentőkötelet. Lehet, hogy a gonosz árjával szemben úszunk, vagy már csaknem elsüllyedünk a bűntudat, a depresszió és a csüggedés örvényes vizeiben, de ha biztosak vagyunk abban, hogy mások tartanak bennünket imáikban, akkor mindent képesek leszünk túlélni.

A Szentlélektől származik az az erő és kitartás, hogy másoknak tartsuk az ima mentőkötelét. Kéréseinket, buzgó könyörgésünket azért tudjuk felküldeni Istenhez, mert a Lélek munkálkodik bennünk. Gyakran olyan súlyos a helyzet és mélységes a küzdelmünk a másik emberért, hogy imáinkban már nem találjuk a szavakat. Ilyenkor a Szentlélek is csatlakozik hozzánk, és együtt könyörög velünk az Atyához "kimondhatatlan fohászkodásokkal" (Rómaibeliekhez írt levél 8:26). A Lélek arra is képessé tesz, hogy megnyissuk Istennek szívünket, és dicsőítsük Őt mindazért, amit hitünk szerint tenni fog életünkben és mindazok életében, akik a "kötélfogó" listánkon szerepelnek.

Imádság a mai napra
"Uram, támogass engem, hogy mindig kapcsolatban legyek veled imában, tudván, hogy a Szentlélek így ad segítséget és erőt."