NEM A FÉLELEM LELKÉT KAPTUK

"Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezemnek rád tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." (2Tim 1:6-7)

Knox, a rettenthetetlen skót reformátor így imádkozott: "Add nekem Skóciát, vagy meghalok!" A Szentlélek égő tűzzel töltötte be őt, és látni akarta, miként szabadul fel népe a korrupt vallás elnyomása alól, hogy az evangélium egyszerűségében imádja Istent. Nemrégiben az Edinburghi St. Giles katedrális szószékén álltam, s mivel magam is skót származású prédikátor vagyok, Knoxra gondoltam és az ő utolsó prédikációjára, amit 1572. november 9-én mondott el. Olyan gyenge volt már, hogy csak segítséggel tudott felmenni a szószékre, de amikor már ott állt, ismét fellángolt a régi, Skóciát lángba borító tűz. A katedrálisban úgy zengett a hangja, akár a kürtszó, és olyan szenvedélyesen prédikált, mintha a következő pillanatban 'kész lenne darabokra szedni a szószéket'.

John Knoxot nem a félénkségéről ismerték. Katolikus papként tért át a protestáns hitre negyvenes évei elején, hamarosan letartóztatták, majd gályarabként szolgált egy francia hajón az evezőhöz láncolva. Alig-alig maradt életben, majd eljutott Angliába s onnan Genfbe. Az Úr azonban visszahívta őt Skóciába, ahol hatalmasan használta az ajándékot, amit a Lélek adott neki. "Meggyőződése fehéren izzott; beszéde szigorú és szenvedélyes, gyakran pedig - amikor prófétai szerepben szólalt meg — magasröptű volt, amely elsöpörte mások félénk ellenállását. Őszinteségében senki sem kételkedett, indítékai teljesen tiszták voltak, és soha nem félt a következményektől. Mindez ellenségeit is lenyűgözte."

Még Stuart Mária, a skótok katolikus királynője is reszketett John Knox jelenlétében, amikor a prédikátor így szólt hozzá: "Asszonyom, azért imádkozom, hogy Isten tisztítsa meg az ön szívét a pápa tanaitól, és őrizze meg a talpnyalók tanácsaitól! Az Úr csodálatosan megőrizte szolgája életét, és a Szentlélek hatalmas ébredés eszközeként használta fel őt.

Imádság a mai napra
"Uram, vedd el tőlem az emberektől való félelmet, mert a lelki ajándék, amit nekem adtál, csak így lángolhat forrón és tisztán!"