IMÁDKOZZ KITARTÓAN AZ ÉBREDÉSÉRT!

"A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által." (2Tim 1:14)

Amikor John Knox 1559. május 2-án Genfből visszatért Skóciába, lenyűgözve tapasztalta, hogy a Szentlélek, aki megtérésükkor betöltötte honfitársait, mélységes vágyat adott szívükbe a nagy megújulás iránt. James Burns, aki a XX. század elején írta történeti műveit, beszámolt az országát átalakító Szentlélek csodálatos munkájáról. Ha jelen korunkban is a megújulás jeleit kutatjuk, akkor a Burns által is bemutatott Léleknek a munkáját kell figyelnünk. "Ha nem láttam volna saját szememmel az országomban - mondta John Knox -, nem hittem volna el. A lelkesedés itt sokkal nagyobb, mint amit bárhol máshol tapasztaltam. Az emberek igazság iránti szenvedélyes vágya annyira lenyűgözött, hogy saját nemtörődöm ridegségemtől teljesen elborzadtam. Istenem, add meg nekik szívük vágyát! Majd így folytatja:

"Éjjel és nappal úgy találtam őket, hogy nyögtek és sóhajtoztak az élet kenyeréért. Gyakorlatilag nem voltak tanítóik, hanem kis közösségekben összegyűlve olvasták a Szentírást, megvallották bűneiket, és buzgó imában egyesültek. Ezek a kis közösségek nem csak a szerény otthonokban, de az ország legnagyobbjainak kastélyaiban is összegyűltek, és Skócia síkságai felett Isten Lelkének lehelete haladt át, új életre keltve a nemzetet." Ránk, keresztényekre Isten csodálatos kincseket bízott: az evangélium ismeretét, a megváltás bizonyosságát, a Szentlélek győztes erejét, lelki ajándékokat a szolgálatra, és lehetőségeket arra, hogy találkozzunk hittestvéreinkkel. Amint a Lélek bennünk lakozó jelenléte középpontba állítja ezeket a kincseket, szívünkben intenzív vágy támad az iránt, hogy a Szentlélek még nagyobb mértékben kitöltessen ránk.

Egyénileg, kis csoportos összejöveteleinken és a nagy gyülekezetekben egyaránt a buzgó ima fog jellemezni bennünket, ami - Burns szerint is - a megújulás alapja. "Az imádkozó emberek száma fokozatosan növekszik. Az ima egyre sürgetőbb és fontosabb lesz. A nemesebb dolgok iránti vágy intenzív fájdalomkéntjelentkezik." Vajon ilyen szenvedélyesen vágyunk mi is a megújulásra?

Imádság a mai napra
"Uram, add, hogy a Lélek által rám bízott kincseket megújulva szolgálatodba állíthassam, hogy gyülekezeted életet és örömöt kaphasson!"