FOGADJUK EL A VALÓDI GAZDAGSÁGOT!

"Akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az Ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek." (Tit 3:6-7; új protestáns fordítás)

Észrevetted-e, hogy Pál újra meg újra összekapcsolja a Szentlélek jelenlétét és az üdvbizonyosságot az újjászületettek életében? Biztos akart lenni benne, hogy minden gyülekezet és minden keresztény munkás rendelkezik ezzel a bizonyossággal, akinek csak írt. A Szentlélek gazdagon kitöltetett pünkösdkor annak jeleként, hogy Jézus felmagasztaltatott a mennyben, és az Atya teljesen elfogadta az elveszett emberiségért hozott áldozatát (Apostolok cselekedetei 2:33-36). Most, hogy Péter a nyelvek ajándéka segítségével prédikált Jeruzsálemben, a bűnök bocsánata és a Szentlélek ajándéka bizonyosan sajátja lett mindazoknak, akik átadták magukat Krisztusnak.

Viktória királynő - miután meghallgatott egy igehirdetést a Szent Pál katedrálisban, őszintén aggódni kezdett saját üdvössége miatt. A mise után megkérdezte a káplánt, lehet-e valaki biztos abban, hogy a mennybe jut. A lelkész válaszában semmi nyoma nem volt annak a bizonyosságnak, amit Pál adott Titusznak. "Nem tudok semmilyen módot arra, hogyan lehetne ebben bárki is biztos" - felelte a királynőnek. A Lélekkel teljes londoni lelkész, John Townsend olvasott az esetről az Udvari Hírmondóban, és aggódni kezdett, nehogy a királynő elveszítse üdvbizonyosságát. Egy üzenetet írt a királynőnek: "Remegő kézzel, de szívből jövő szeretettel kérem őfelségét, olvasná el a Szentírás következő Igéit: János 3:16; Róma 10:9-10. A mi Urunk Jézus Krisztusban üdvössége van mindazoknak, akik hisznek őbenne, és elfogadják áldozatát, amelyet értünk hozott."

Ha neked is a szívedben él ez a bizonyosság, akkor a Szentlélek téged is fel fog használni, hogy ezt másoknak is közvetítsd - éppen úgy, ahogyan Pál és John Townsend által tette. A Lélek gazdagsága tölt be, s mivel megérted az evangélium egyszerű üzenetét, bizonyosságod lesz, amit megoszthatsz másokkal is, hogy ők is örüljenek Jézusban!

Imádság a mai napra
"Atyám, tudod, milyen könnyen elcsüggedek önmagam miatt! Segíts, hogy rád figyeljek, tudván, hogy szereteted megingathatatlan irántam!"