KÖSZÖNTÜNK, MEGERŐSÍTŐ AJÁNDÉKOK!

"Velük együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szentléleknek közléseivel az Ő akarata szerint." (Zsidókhoz írt levél 2:4)Istennek az a terve, hogy ezt a "nagy üdvösséget" (Zsidókhoz írt levél 2:3) jelek, csodák és a Szentlélek ajándékai kísérjék. Sátán igyekszik meghamisítani az evangéliumnak ezeket a jeleit, hogy Isten gyermekeinek gyanús legyen a Szentlélek hatalmának bármiféle megnyilvánulása. Ennek következtében a kereszténység nagyrészt olyan vallássá vált, ahol inkább beszélnek, mint cselekednek. Megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét (2Tim 3:5).

A Mindenható hatalmának természetfeletti megnyilvánulásai, amelyek az egyházra irányítják a figyelmet, sokkal nyilvánvalóbbak a kis csoportok összejövetelein. Itt ugyanis a tagoknak lehetőségük nyílik, hogy hatékonyan használják a mennytől kapott lelki ajándékaikat. Ezek egy része megnyilvánul a gyülekezet nagyobb összejövetelein is. Azok a hívők, akik már megerősödtek a kis csoportokban, mert látták, miként tesz csodákat a Lélek és az igazság, nyitottak lesznek, hogy különleges módon szolgáljanak a szenvedő embereknek az Istentiszteletek közben és után is. "Egyik kiscsoport-vezetőnk megtanulta, hogyan imádkozzon a betegekért - számolt be a lelkész barátom -, és most már van annyira erős, hogy mindig készségesen segít nekem a fizikai és lelki problémákkal küzdők lelkigondozásában. Az Úr olyan hatalmasan használta fel őt, hogy szolgálata nyomán elég sokan csatlakoztak már gyülekezetünkhöz."

Imádság a mai napra
"Uram, imádkozom, hogy bizonyságot tehess az evangélium hatalmáról a nekem adott lelki ajándékok által is."