ÖRÜLÜNK A SZENTSÉGNEK

"Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen." (1Pt 1:2)Ruth Paxton fiatal keresztényként élt az Egyesült Államok keleti partvidékén a XX. század elején, és nagyon szerette evangelizációs szolgálatát, amelyet egyetemeken és főiskolákon végzett. 35 éves korában az Úr Kínába hívta el, ahol lányoknak szervezett misszióiskolákat, és a különböző felekezetekből érkező misszionáriusok lelki megújulásáért dolgozott. Sok keresztény a Rivers of Living Water című könyvéből ismerte meg őt, amely a Szentlélek csodálatos, megszentelő munkájáról szól, ami Isten minden gyermeke számára elérhető.

Mivel általános megközelítésben a Lélek megszentelő feladata az élet szentségét jelenti, Ruthot gyakran kérdezték, mi is az ő tanítása erről a tárgykörről. "Az Úr minden keresztényt szent életre hív - válaszolta. - De sok hívő nem akarja a megszentelődést. Lelkiek akarnak lenni, de félnek a szentségtől. Ez valószínűleg azért van, mert a szentséggel kapcsolatos hamis tanítások miatt félreértik, mit is jelent a szent élet. A szentség nem bűntelen tökéletesség; nem a bűnös természet kiiktatása és nem is makulátlanság. Nem emeli az embert olyan magasságba, ahol már nem tud vétkezni, és nem is távolítja el a bűn jelenlétét. A Szentírás alapján az a szentség, hogy Isten feddhetetlennek tart minket. Ő feddhetetlenül őriz meg bennünket az eljöveteléig, hogy így állíthasson maga elé visszatérésekor (IThessz 5:23; Júd 1:24). A szentség Krisztusban van, Ő a mi Megszentelőnk, mert életét engedjük életünk trónjára. A szentség maga a szent Jézus Krisztus, aki bennünk él, általunk beszél, velünk jár."

Nem csoda, hogy Sátán igyekszik megakadályozni a keresztényeket, hogy megértsék, mit is jelent a Szentlélek teljessége életükben! Jézus szolgálatának teljes jelentősége a Lélek megszentelő munkája nyomán válik valóságossá életünkben. A Lélek által él bennünk Krisztus győztes ereje, és úgy találtatunk őbenne, mintha sosem vétkeztünk volna. Micsoda csere ez! Milyen csodálatos szentség!

Imádság a mai napra
"Atyám, köszönöm neked tökéletes szentségedet életemben! Kérlek, tedd valóságossá számomra a győzelmet! Emlékeztess azonban arra, hogy nem saját győzelmem által nyerek üdvösséget, hanem Jézus áldozata által!"