MELYIK LÉLEK?

"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén Lélek szerint." (1Pt 3:18)Itt egy példát láthatunk arra, amit a régi mondás így fogalmaz meg: "Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű." Péter, aki azért kritizálta Pált, hogy néha nagyon nehezen érthetően fejezi ki magát (2Pt 3:15-16), maga is többször teszi ugyanezt. Péter I. levele 3. fejezetének 18-19. verse hangsúlyos példája ennek. Vajon a Szentlélek támasztotta fel Jézust a halálból, vagy olyan Lélek volt Jézusban, ami valójában nem is halt meg? Számít ez valamit egyáltalán most, húsz évszázaddal később, amikor a keresztények csak azzal törődnek, hogy élő Megváltójuk van, és nem egy halott alapítójuk, mint a többi világvallásnak?

Tetszik nekem, ahogy az episzkopális John Williams elmagyarázza a mai ige téves értelmezésében rejlő veszélyt: "Sok kutató az Újtestamentum legbonyolultabb szakaszai közé sorolja ezt az Igét, és többségük úgy fordítja a kifejezést, hogy 'lélekben' és nem 'Lélek által'. Ez a fordítás újra csak azt sugallja, mintha Jézus emberi lelke ellentétben állna testével. Ez azonban több problémát vet fel, mint amennyit megold, különösen annak vonatkozásában, ami következik. Ha azt fogadjuk el, hogy itt a Szentlélekre történik utalás, akkor Krisztus előfeltámadásának problémája - vagyis hogy valóságos feltámadása előtt még megjelent a Hádészban - meg is oldódik. Péter itt arról beszél, hogy miként a Szentlélek eszköz volt Krisztus feltámadásakor, úgy volt jelen akkor is, amikor az Üdvözítő a Nóé napjaiban élő embereknek prédikált.. [Ez ismétli] Péter gondolatát arról, hogy Jézus Lelke tett bizonyságot Izrael ősi prófétái által is (1Pt 1:10—11)."

Péter inkább a Szentlélek feltámadást is véghezvivő hatalmáról beszél itt és nem arról, hogy Jézus valami misztikus módon lélekben szolgált volna. A Lélek szolgálatát az újjászületett keresztények életében drámai módon illusztrálja Pál is: "De ha annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Lelke által." (Róm 8:11) Életünk legyen ma is a Szentlélekben elrejtve!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Atyám, az életerőt, amit folyamatosan adsz nekem!"