KÖSZÖNTÜNK, IGEISMERET!

"Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei." (2Pt 1:20-21)



A Szentlélek, aki a Szentírást ihlette, a leghatékonyabban a kapcsolatra építő és az induktív [rávezető] tanulmányozási módszert tudja használni. Ez nem a hitelvek vizsgálatára való, hanem ilyen kérdéseket tesz fel: Mit mond Isten számomra ebben az igeversben? Hogyan szól hozzám a Szentlélek ebben a bibliai szakaszban? Mit tanít ez a történet az Istennel, önmagammal, másokkal és a környező világgal való kapcsolatomról? Péter akkor került új és mély kapcsolatba Urával és másokkal, amikor megértett valamit a visszautasítottságnak abból a mélységéből, amit Jézus élt át, midőn "az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt" (János evangéliuma 1:11).

Az induktív [rávezető] Biblia-tanulmányozás a Lélek világossága által egy egész szakaszt vizsgál annak szövegkörnyezetében, és a konkordanciák, bibliai szótárak segítségével felteszi a kérdéseket: Miről szól valójában ez a szakasz? Világosan értek-e minden szót és kifejezést? Azután következő lépésben: Mit tanít ez a rész? Hogyan függ össze más fejezetekkel, amelyek hasonló állításokat és kifejezéseket tartalmaznak? Milyen következtetéseket lehet levonni mindabból, amit a Biblia egésze mond ezekről a témákról? Végül pedig: Mit fogok kezdeni azokkal az igazságokkal, amelyeket itt találok? Miként engedem meg a Szentléleknek, hogy ezeket alkalmazza az életemben?

Imádság a mai napra
"Szólj hozzám, Uram, Igédből oly módon, hogy az felülmúlja saját ötleteimet és előítéleteimet!"