VALLJUK MEG JÉZUST A MAGA VALÓSÁGÁBAN!

"Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja,
az Istentől van."
(János első levele 4:2)Első hallásra ez a teszt kicsit felszínesnek tűnik, hiszen egy hamis próféta vagy egy démon is elismerheti, hogy Jézus emberi testet öltött. Pál azonban világossá tette, hogy "senki sem mondhatja: Jézus Úr, csakis a Szentlélek által" (Korintusbeliekhez írt első levél 12:3). Hasonlóképpen csak azok tudják megvallani Krisztust, mint a tökéletes Istenemberi áldozatot a világ bűneiért, akik készek elfogadni Őt saját életük Megváltójaként is.

A muzulmánok úgy tekintenek Krisztusra, mint egy különleges emberi prófétára, aki azonban nem Isten. A Korán azt tanítja, hogy Jézus a menny küldötte, de nem Megváltó, aki engesztelő áldozatot hozott volna. Az egyik névleges keresztény vallás tanítása így szól: "Ahogy mi voltunk, úgy volt Jézus is. Ahogy mi leszünk, úgy lesz Jézus is." A New Age-mozgalom még egy újabb szempontból szemléli Őt: "Nem mondják már többé Isten egyszülött Fiának, Istenembernek, a világegyetem Urának és Megváltójának. Ő is csak egy az Isten sokféle megnyilvánulása közül, akik az évezredek során feltűntek. Jézust így tiszteletteljesen elhelyezték a panteista panteon ereklyetartójába."

Nell keresztény neveltetésben részesült, de elfordult a New Age mozgalom felé. Családja folyamatosan és komolyan imádkozott érte, és édesanyja egy alkalommal hitvallást tett annak a férfinak, aki elcsábította a nőt ebbe a szektába. "A lányom egykor elkötelezte magát az Úrjézus Krisztusnak, és vissza fog térni hozzá. Maga mögött hagyja azt a sok szemetet, amit te felkínáltál neki. Jézus vérének tekintélye és hatalma által megkötözök minden sátáni befolyást, amit rá gyakoroltál! Nell nagyon elkeseredett amiatt, milyen érzéketlenül áll hozzá az édesanyja az ő új vallásához. Öt hónappal később azonban a sok-sok imára válaszul besétált egy keresztény könyvesboltba, és egy kis könyvet vásárolt, amely számos Bibliaszöveget tartalmazott. Ezeket használta fel a Szentlélek arra, hogy visszavezesse őt az Úrjézus Krisztushoz. Nell azóta diplomát szerzett egy Biblia-iskolában, és sok országban tett már bizonyságot hitéről.

Imádság a mai napra
"Uram, én hiszek Jézus Krisztusban, Isten Fiában, aki magára öltötte az emberi természetet, bűntelen életet élt, és kereszthalált halt az én megváltásomért."