KÖSZÖNTÜNK, KÖZVETLEN SZEMTANÚ!

"Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az igazság." (János első levele 5:6)Jánost, amikor Efézusban szolgált, majd Pátmoszon élt száműzetésben, aggodalmak kínozták. Úgy tűnt, ő Jézus szolgálatának utolsó élő tanúja. Már az összes apostoltársa halott. Mesterük életéről pedig nem készültek videófelvételek. Hatvan évvel Krisztus halála után az apostol tudta, hogy hamarosan nem lesz élő ember a Földön, aki elmondhatja: "Én találkoztam Jézussal."

Az idős tanítvány azonban nem csüggedt el. Ismerte a Szentlelket, aki bizonyságot tesz majd az Üdvözítőről, olyan bizonyságot, ami első kézből származik, és sokkal hatékonyabb, mint bármilyen audiovizuális riport. Amikor a Szentlélek bizonyságot tesz egy olyan szívnek, amely megnyílt Isten előtt, annak a személynek nem lesz többé kétsége a Fiú bűntelen élete és áldozati halála felől. A Lélek bizonyságtevése megcáfolhatatlan. Jézus nem halott, közvetlen tanú van erre.

Sátán azért próbálja határozottan távol tartani az embereket a Szentlélektől, mert az igazság Lelke a Megváltóról tesz bizonyságot. Azonban nemcsak egyének, hanem egész gyülekezetek is kizárták a Szentlelket. Úgy viszonyultak hozzá, mint egy félelmetes erőhöz, s nem úgy, mint egy hűséges baráthoz. Ennek következtében Krisztus már csak egy név maradt a kultúrkereszténység köreiben. A bűnösöknek tantételeket és szabályokat tanítanak, és nem mutatják be nekik Jézust - a következmények pedig megrendítőek. Ha arra vágysz, hogy egyéni és gyülekezeti életedben változások történjenek, engedd, hogy a Lélek bizonyságot tegyen Istenről. Lenyűgözve fogod tapasztalni a bekövetkező csodákat!

Imádság a mai napra
"Szentlélek, mutasd be sokkal alaposabban Jézust, mint ahogy eddig ismertem Őt!"