KÖSZÖNTÜNK, VÁLTOZÁS LELKE!

"Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottan hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáét."
(Jelenések könyve 1:10)A Biblia lezáró könyve Jézus utolsó hatalmas kinyilatkoztatása, amelyet a Szentlélek által adott. Ezek a látomások emelték ki Jánost abból az életérzésből, hogy ő csak egy rab, egy áldozat a börtönszigeten, és ráébredhetett, hogy inkább győztes, aki láthatja a jelen körülményeken túli valóságokat. Ezt teszi a látomás. Megláttatja velünk, ami egyébként láthatatlan.

Nemrégiben egyik barátom megosztotta velem ezt az értékes megjegyzést: "Ha egy adott szituációban csak azt látod, amit mindenki más is, akkor elmondhatod magadról, hogy annyira képviselője lettél kultúrádnak, hogy már annak áldozatává is váltál." A Szentlélek képessé tette János apostolt, hogy Pátmosz szigetén túllásson, és szemlélje az egyház végső győzelmét. Te mit látsz most? A körülményeket, amelyek szorosan rabságban tartanak? Legyőzhetetlen akadályokat, amelyek miatt nem tudsz előrelépni? Gyülekezeted lélektelen rutinját? Ha nincs látásod, akkor ott maradsz bezárva a lelki, érzelmi, kulturális pangás börtönében.

Vajon kizárólag Jánosnak adta meg Isten azt a kiváltságot, hogy "Lélekben" legyen? Egyáltalán nem! Minden újjászületett keresztényről elmondható: "De ti nem vagytok testben, hanem Lélekben, ha ugyanaz Isten Lelke lakik bennetek." (Rómaibeliekhez írt levél 8:9) A bennünk lakozó Szentlélek által láthatnak Isten gyermekei olyan dolgokat, amelyeket más nem láthat és nem hallhat a jelenlegi életkörülmények között (Korintusbeliekhez írt első levél 2:9-10).

Imádság a mai napra
"Uram, add, hogy mai élethelyzeteimben és döntéseimben a változás eszköze lehessek, és ne a kultúra vagy a status quo áldozata!"