A MEGTÖRT SZÍVŰ KERESZTÉNYEK JÓ ILLATA

"Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
Aki győz, annak nem árt a második halál."
(Jelenések könyve 2:11)Szenvedő keresztények. Ők szinte minden közösségben megtalálhatók. Szívüket összetörték a félreértések, a rossz döntések, mások hibái, a családtagok vagy a gyülekezeti testvérek ellenállása, a durva bánásmód, és a listát még hosszan lehetne folytatni. Ez a fajta szenvedés olyan kínnal tölti be az elmét, a testet és a lelket, amit az Algopyrin nem tud megszüntetni. Amikor egy gyerek apró karcolást szerez, édesanyja "gyógyító puszit" ad a sebre. Ez a csodálatos kezelés azonban már nem megfelelő, amikor lába törik, vagy a homloka reped el. Hasonló a helyzet a mély sebeket hordozó keresztényekkel is: őket nem hozza helyre a gyors imádság.

Danny feladta jól fizető munkahelyét, hogy kihúzzon az anyagi csődből egy fűrészmalom-vállalatot. Munkája hihetetlenül hatékony volt, a cég néhány hónapon belül ismét erős alapokon állt. Közvetlenül karácsony előtt a vállalat igazgatója úgy döntött, Danny munkájára már nem tart igényt, és kitette a férfit állásából. Dannynek most nem volt munkahelye, sem pénze az ünnepekre. Családja - érthetően - nagyon elkeseredett. Danny is iszonyú mély fájdalommal küzdött, ami még tovább fokozódott, mikor szombat délelőtt lelketlen munkáltatóját - mint a gyülekezet vezetőjét - látta a szószékre felvonulni.

Csak a Szentlélek képes a jóindulat és szeretet illatával betölteni az összetört szívű keresztényeket. Ez nem természetes, hanem természetfeletti. A Lélek azonban nem elvont módon munkálkodik, hanem a keresztényeken keresztül, akiket Ő betölt. Őket használja fel arra, hogy szolgáljanak a szenvedőknek, nem csak egyénileg, de a kis csoportokban is. A Léleknek csodálatos ígérete van azok számára, akik bár összetörtek, mégis elhatározták: elutasítják a késztetést, hogy engedjék magukat a kínban megsemmisülni. Azt ígéri nekik, hogy a második halál fájdalma már nem érintheti őket!

Imádság a mai napra
"Uram, tudom, hogy a fájdalom kezelhető, ha megosztom azt megértő szívű emberekkel. Hálát adok neked igazi barátaimért!"