FELTÁMADHAT-E A HALOTT GYÜLEKEZET?

"A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek." (Jelenések könyve 3:1, 6)


Mint a kereszténységről általában, sok egyházról is elmondhatjuk, hogy a neve, él, de néha mégis azt a látszatot kelti, mint egy lelki halott. Ilyenek a Szárdisz-típusú keresztények. Azt vallják, hogy élnek, de valójában a Szentlélek újjáteremtő hatalmára van szükségük. Amikor az 1901-ben megtartott generálkonferenciai ülésen Ellen White beszédet mondott, határozottan megszólította a Szárdisz-típusú keresztény vezetőket: "Minden intézményben, a kiadóhivatalokban, a felekezet minden illetékességi területén és munkahelyén olyan emberekre van szükség, akiket Isten Szentlelke irányít.. Urunk azt szeretné, ha minden élő lélek, aki ismeri az igazságot, végre észhez térne. Szeretné, ha minden életerőnk feltámadna - mi pedig olyanok vagyunk, akár a halottak!

A Szentlélek, a Jézus Krisztusban való élet Lelke fel tudja támasztani a Szárdisz-típusú keresztényeket tetszhalálukból. Van azonban egy probléma: "a halottak semmit nem tudnak", és a lelki halottak is csak nagyon ritkán ismerik fel állapotukat. Ám azon kevesek, akik felismerik, bizonyságot tehetnek Isten kegyelmének átalakító hatalmáról, ahogy Ellen White is gyakran hangsúlyozta. Krisztus igazságának fehér ruhájába öltöznek, és nevük örökre ott marad az élet könyvében.

Imádság a mai napra
"Atyám, ha van olyan területe az életemnek, ahol a lelki halál uralkodik, segíts meglátnom és engednem, hogy a Szentlélek új életet leheljen egész lényembe!"