KÖSZÖNTÜNK, NYITOTT AJTÓ!

"Tudom a te dolgaidat (íme, adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek." (Jelenések könyve 3:8, 13)A Filadelfia-típusú keresztények a Szentlélek ereje által lépnek be az Isten által eléjük tárt lehetőségek kapuján, és soha nem néznek vissza régi élettelen, szeretetlen, letargikus, passzív múltjukra.

1955. december elsején Rosa Lee Parks belépett az Alabama állambeli Montgomery város egyik buszának nyitott ajtaján, és leült az első szabad helyre. Hamarosan az egész jármű lázongani kezdett. A sofőr felszólította Rosát, hogy távozzon. Az utasok átkozták és lökdösték, majd hirtelen megjelent a rendőrség, és letartóztatták a nőt. Mi volt Rosa bűne? Ez a 42 éves, Lélekkel teljes, csendes, konzervatív keresztény hölgy, akinek nagyszerű munkahelye és családja volt, a busz fehéreknek fenntartott részében foglalt helyet, mivel nem tűrte tovább a faji megkülönböztetés szörnyű jogtalanságait. Ilyen a Filadelfia-típusú keresztény. Nagyszerűen ötvözi a szeretetet tettekkel, a hitet cselekedetekkel, hiszen ezek elválaszthatatlanok egymástól.

A Filadelfia-típusú hívők előtt a Lélek ereje nyitja meg a remény, a szociális gondoskodás, a dicsőítés, a közbenjárói imádság, a lelki életrevalóság ajtaját. Olyan emberek ők, akik szeretettel támogatnak másokat, és részt vesznek a kis csoportok szolgálatában, valamint a gyülekezet jótékonysági munkájában. Világos, hogy miben rejlik ezeknek a keresztényeknek az ereje, akik a szmirnabeliekkel egyetemben nem kapnak semmilyen feddést a Jelenések könyvében. Ők ugyanis elfogadták a Szentlélek hívását, hogy lépjenek be az ajtón, amely az Atya mennyei királyi székéhez vezet (Efézusbeliekhez írt levél 2:18). Miközben Lélekben imádkoztak (Rómaibeliekhez írt levél 8:26-28; Júd 1:20), bátran járultak a kegyelem trónjához, és felismerték Isten kegyelmét és irgalmát, amely biztos segítség a szükség idején (Zsidókhoz írt levél 4:16). Montgomery városának azt az utcáját, ahol 1955-ben Rosát lerángatták a buszról, később róla nevezték el. Mai neve: Rosa Parks Avenue. Hasonlóképpen kapnak a Filadelfia-típusú keresztények majd új nevet, amelyhez hozzátartozik Isten neve és az Ő városának, az új Jeruzsálemnek neve.

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy átléphessek jóságodnak ajtaján, és pozitív dolgokat tegyek országodért!"