MARADANDÓ JÓ CSELEKEDETEK

"Hallottam az égből szózatot, amely ezt mondta nékem: írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket." (Jelenések könyve 14:13)Még a Szentlélekkel leginkább beteljesedett, az evangéliumot legjobban szívükön hordozó emberek is meghalnak egyszer. A halál nem a hit hiánya, hanem az élet ténye. A lelki élet egyik legnagyobb áldása azonban, hogy a Szentlélek olyan tettekre indítja az általa betöltött hívőket, amelyeknek maradandó hatásuk van nem csak ebben az életben, de az örökkévalóságban is. Ezért tehetjük meg, amikor a Lélek munkájáról szólunk, hogy olyan emberek cselekedeteivel illusztráljuk hatalmát, akik már sok éve meghaltak. Tetteik követik őket, és kiállják az idő próbáját.

Ken Hill professzor olyan valaki, akit követnek jó cselekedetei. Ken a fizikoterápia professzoraként dolgozott az új-skóciai Dalhousie Egyetemen. 1989-ben megkapta a nagy elismerésnek számító Edith Graham-díjat, mert úgy ítélték meg, munkásságával jelentősen hozzájárult a fizikoterápia tudományának fejlődéséhez egész Kanadában. Most ADRA-önkéntesként arra kötelezte el magát, hogy fizikoterápiás programokat indít Kenyában, hogy sokak szenvedését enyhítse.

"Milyen hasonlóságot látsz a Szentlélek munkája és a fizikoterápia között?" - kérdeztem Kentől, amikor kedves vidéki otthonuk vendégszeretetét élveztem, amit feleségével, Hazellel építettek 15 évvel ezelőtt. "A fizikoterápia (a Szentlélek munkájához hasonlóan) segítő, bátorító feladat - válaszolta. - Ott kezdesz dolgozni az emberekkel, ahol éppen vannak: fájdamak között, bénultan. Gyógyulásukért fáradozol. A páciensnek azonban együtt kell működnie a fizikoterápiás szakemberrel, aki ismeri a szervezet működését és a benne rejlő erősítő, gyógyító képességeket és folyamatokat."

Imádság a mai napra
"Atyám, add, hogy életemet jó tettek sora jellemezze, nem azért, hogy az emberek emlékezzenek rám, hanem hogy azok által Jézus és a Lélek hatalma dicsőüljön meg."