GONDOLATAINK TISZTASÁGA

"Lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva volt." (Jelenések könyve 17:3)A Szentlélek meggyőz bennünket a bűnről, és rámutat a vallási zűrzavar romboló hatásaira, mert tudja, hogy ha nem látunk tisztán, elveszítjük stabilitásunkat, elvétjük az útirányt, és ez iszonyú kétségbeesésbe taszíthat.. Egy anyuka olyan ételt próbált elkészíteni a konyhában, aminek a receptjét a szobában lévő tévéből hallgatta. Kisgyermeke észrevétlenül átváltotta a csatornát egy fitnesz programra, és az anya nagyon elcsodálkozott, mert azt hallotta, hogy következő lépésként fejre kell állnia!

A Szentlélek nem a zűrzavarnak az Istene, Ő folyamatosan kifelé hívja Babilonból az Úr gyermekeit. Babilon nem egy konkrét helynek a neve, hanem a gondolatvilágunkra utal. Ha úgy véljük, ez elsősorban egy szervezet vagy egy intézmény, akkor akár büszkék is lehetnénk, hogy nem vagyunk tagjai annak a romlott testületnek. Ha azonban akként értelmezzük ezt, miszerint Babilon a hitbeli zűrzavart jelenti, ami bármelyikünk gondolatvilágát uralhatja, akkor újjászületett keresztényekként azért kell folyamatosan imádkoznunk, hogy a Lélek mutasson rá a bűnre, tárja fel előttünk az igazságot, és hozzon ki a zűrzavarból.

Sátán állandóan azért dolgozik, hogy magával a Szentlélekkel kapcsolatosan is összezavarja a hívőket. Ha te is ilyen problémával küszködsz, szánj rá időt, hogy újra átolvasd azokat az igeszakaszokat, amelyeket az elmúlt évben tanulmányoztunk. Nézd át János evangéliuma 14-16. fejezeteit, a Rómabeliekhez írt levél 8. részét és az egész Efézusbeliekhez írt levelet.

Imádság a mai napra
"Atyám, arra kérlek, tisztítsd folyamatosan gondolatvilágomat és lelki értékrendszeremet, hogy minden zavar megszűnjön bennem!"