KÖSZÖNTÜNK, VÉGSŐ VALÓSÁG!

"Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből" (Jelenések könyve 21:10)A jövő ragyogó távlatokat tár elénk, mert a Szentlélek megújulást fog hozni. Most van itt az ideje, hogy a gyülekezeti tagok egyénileg nyerjék el a Lelket, és együttesen imádkozzanak a késői esőért. Az eredmények pedig nem lesznek véletlenszerűek, sem rejtettek. Ugyanolyan láthatóak és dicsőségesek lesznek, mint az új Jeruzsálem. Sokan fogják dicsőíteni Istent. Betegek gyógyulnak meg, és más csodák történnek. Sok ezer otthon fog megnyílni mások előtt, és válik a Biblia-tanulmányozás és ima központjává. A Szentlélek valódi megtéréseket fog munkálni, és hatalmas áldásokat áraszt népére.

Az új Jeruzsálemről szóló látomásban Isten megmutatta Jánosnak saját maga és Fia dicsőségét. Az apostol látta a megváltottakat, akik a Szentlélek hatalma által jöttek Jézushoz, és Ő megmutatta számukra a Megváltó arcát. Ezért munkálkodik a Lélek olyan buzgón azért, hogy Isten népe ma nyissa meg az utat az utolsó nagy ébredés előtt! Most akar nekik erőt adni, a jövőben pedig leírhatatlan örömöt kínál számukra!

Imádság a mai napra
"Uram, boldogan fogadom be szívembe Szentlelkedet! Hadd kezdődjön meg az utolsó ébredés, hogy sokan elfogadják a megváltást, és hamarosan meglássák Krisztus arcát!"