A HŰSÉG KÖVETELMÉNYE

"Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze." (2Timóteushoz 2:3)Krisztus katonái vagyunk, s akiket besoroznak a seregébe, azoktól szívós igyekezetet vár el, olyat, amely a végsőkig igénybe veszi erejüket. Meg kell értenünk, hogy a katona élete a lendületes hadviselés, kitartás és szívósság. El kell viselnünk a próbákat Krisztusért. Nem színlelt csatákban veszünk részt. Nem a magunk, hanem az Istentől kapott erővel és kegyelemmel tökéljétek el, hogy most azonnal neki szentelitek minden erőtöket, minden képességeteket. Kövessétek Jézust magáért a hívásáért, és ne kérdezzétek, hová kell mennetek, és mi lesz a jutalmatok. Amikor majd meghaltok az énnek, amikor átadjátok magatokat Istennek, hogy az Ő munkáját végezzétek, s a tőle kapott világosságot ragyogtassátok tetteitekben, akkor nem egyedül fogtok fáradozni. Isten kegyelme az előtérbe lép, együtt tevékenykedik minden igyekezettel a tudatlanok és azok felvilágosítására, akik nem tudják, hogy minden dolog vége elérkezett. Isten azonban nem végzi el helyettetek a munkát.

Ragyoghat a világosság bőségesen, de a tőle kapott kegyelem csak akkor térítheti meg lelketeket, ha sikerül felébresztenie benneteket az isteni eszközökkel való együttműködésre. Isten felszólít, hogy öltsétek magatokra a kereszténység fegyverzetét, és tevékeny harcosokként lépjetek az Úr szolgálatába. Az isteni hatalom együtt fog működni az emberi erőfeszítéssel, hogy megtörje a világ bűvöletét, amelyet az ellenség vont a lelketek köré. Az Úr megtisztelt bennünket azzal, hogy kiválasztott minket katonáiként. Harcoljunk érte bátran, és minden lépésünkben őrizzük meg az igazságot. A lélek küzdelme során teljes feddhetetlenségre van szükség minden területen. Amint győzelemre igyekszünk saját hajlamaink felett, Isten a Szentlelke által körültekintésre int majd, hogy ne adjunk alkalmat az ellenségnek az igazság meggyalázására. Krisztus katonái vagyunk. Ő a mi üdvösségünk vezére, mi pedig rendelkezései és szabályai alatt állunk. Fegyverzetét kell viselnünk, csak az Ő zászlaja alatt menetelhetünk. Vegyük fel Istennek teljes fegyverzetét, dolgozzunk a mennyei világegyetem színe előtt.