ISTEN AKARATA AZ ELSŐ

"Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek." (Apostolok cselekedetei 5:29)Az az üzenet, amelyet hirdetünk, nem olyan, amelyet félnünk kell előadni. Hirdetői ne rejtsék el azt, eredetét és szándékukat ne titkolják. Mint olyanok, akik szent fogadalmat tettünk Istennek, akik Krisztus követei és a kegyelem sáfárai lettünk, kötelességünk híven hirdetni Isten teljes tanácsát és végzését. Állítsuk előtérbe azokat a tényeket, amelyek elválasztottak minket a világtól, és azzá tettek, amik vagyunk; mert ezek az örök boldogsággal vannak összeköttetésben. Isten megvilágította a most lejátszódó eseményeket, és nekünk szóban és írásban közölnünk kell a világgal az igazságot. A szombat az Úr próbája. Senki emberfia - legyen az király, pap vagy uralkodó - nincs felhatalmazva arra, hogy beékelje magát Isten és az ember közé. Akik embertársaik lelkiismeretévé akarnak válni, azok Isten fölé helyezik magukat. Akik hamis vallási befolyás alatt állnak, és a hamis nyugalomnapot ünneplik, figyelmen kívül hagyják a valódi szombat legkézzelfoghatóbb bizonyítékát. Arra próbálják kötelezni az embereket, hogy azoknak a saját maguk által kitalált törvényeknek engedelmeskedjenek, amelyek szöges ellentétben állnak Isten törvényével.

A hét első napjának megünnepléséről hozott törvény a hitehagyó kereszténység terméke. Isten népe semmilyen körülmény között ne adózzék hódolattal annak. Az igazság és vallásszabadság zászlaját, amelyet az evangéliumi közösség megalapítói és Isten tanúi a letűnt évszázadok alatt fennen lobogtattak, ebben az utolsó küzdelemben Isten a mi kezünkre bízta. Isteni intézkedésnek kell elismernünk az emberi kormányzatot; és az iránta való engedelmesség tanítása, jogos határain belül, szent kötelességünk. Ha azonban a követelményei ütköznek vagy ellenkeznek Isten parancsaival, akkor "inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mintsem embernek". Isten szavát minden emberi törvényadás felett valónak kell elismernünk. "így szól az Úr." Ez a kijelentés nem állhat mögötte annak, hogy "így szól a gyülekezet" vagy "így szól a földi hatalom." Krisztus koronájának a földi uralkodók ékes koronái fölött kell ragyognia.


Szólj hozzá!