A TRÓNON ÜLŐ KRISZTUS

"Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia; [ezért] ragaszkodjunk vallásunkhoz." (Zsidókhoz írt levél 4:14)Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, az igazság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye, az erkölcs nagyszerű mércéje, amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A frigyládát, amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széke takarja. Előtte mutatja be vérét Krisztus a bűnösért. Igazság és irgalom így fonódik össze az emberért létrehozott megváltási tervben. Krisztus most mint pap ül Atyja trónján. (Jelenések könyve 3:21) Az örökkévaló, önmagában létező Istennel ül a királyi széken az, aki "betegségeinket. viselte, és fájdalmainkat hordozta", aki "hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett." "Ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál." (Ézsaiás könyve 53:4; Zsid 4:15; 2:18; 1Jn 2:1) A Megváltó átszegezett, összezúzott testével és tiszta életével jár közben a bűnösért. Megsebzett kezét kinyújtva, átszegzett oldalára, összeroncsolt lábára mutatva könyörög az elbukott emberért, akinek a megváltása végtelenül sokba került.

Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Sátán a jellemhibákat kihasználva, megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti a hibáit. Ezért folyton igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgysem tudnak győzni. De Jézus - megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva - képviseli ügyüket, és ezt mondja azoknak, akik követni akarják; elég néked az én kegyelmem. (Korintusbeliekhez írt második levél 12:9) Senki se higgye tehát, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez. Most van a nagy engesztelési nap. Annak, aki azt akarja, hogy a neve bent maradjon az élet könyvében, most, e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot!