A BŰN ELTÖRLÉSE

"Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűnödről nem emlékezem meg." (Ézsaiás 43:25)Egyesek úgy vélekednek, hogy előbb bizonyos próbaidőt kell kiállniuk, amelyben bizonyságát adják annak, hogy teljesen megváltoznak, s csak azután kérhetik az áldásokat, holott most azonnal igényelhetnék azokat. Krisztus kegyelmére és Lelkére van szükségünk, hogy gyengeségünkben segíthessen, különben nem tudunk ellenállni a bűnnek. Oly bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amilyenben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánó szívvel lábaihoz borulhatunk. Szeretetének karjaival átölel, sebeinket bekötözi, és minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben gyönyörködik. Jézus mindenkinek személyesen, egyénileg megbocsát; éppen ebben kételkednek sokan. Ezek nem fogják szavánál Istent. A legfelségesebb kiváltsága mindazoknak, akik a szükséges feltételeket teljesítik, hogy bűnük bocsánatának teljes tudatában legyenek. Ne kételkedj abban, hogy Isten ezen ígéreteibe téged is belefoglalt! Ez minden őszinte bűnbánóra vonatkozik. Krisztusban erőt és kegyelmet nyerhetünk, amelyet Isten szolgálattevő angyalai minden egyes hívő léleknek készek vinni!

Senki sem olyan bűnös, hogy Jézusban, aki érte meghalt, ne nyerhetne erőt, tisztaságot és megszentelődést. El akarja rólunk távolítani a bűntől beszennyezett ruhát, és az igazság fehér ruháit adja nékünk. Nem kívánhatja a bűnösök halálát, hanem azt, hogy megtérjenek és éljenek. Vajon kételkedhetünk-e még, a Biblia becses ígéretei ellenére is? Hihetjük-e azt, miszerint Isten megakadályozza a megtérő és bűnüket el-hagyni akaró szegény bűnösöket, hogy bűnbánó szívvel lábaihoz boruljanak? Félre az ilyen gondolatokkal! Semmi sem károsabb a lelkünkre nézve, mint az, ha a mennyei Atyánkról ilyen fogalmaink vannak. Igaz ugyan, hogy gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Csak hidd erősen, hogy Isten megsegít, és isteni képmását ismét visszaállítja benned! Ha közeledsz hozzá, ha bevallód neki bűntetteidet, ha azokat megbánod és elhagyod, akkor Ő is közeledik hozzád isteni szeretetével és bocsánatával.