OSZTATLAN ODASZENTELŐDÉS

"Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt." (Galátzabeliekhez 5:24)Azt a parancsot kaptuk, hogy feszítsük meg testünket minden hajlamával és kívánságával. Hogyan tegyük ezt? Talán fájdalmat okozzunk a testünknek? Nem, hanem ítéljük halálra bűnre csábító kísértéseket. Űzzük ki az elménkből a romlott gondolatokat! Minden gondolatot ejtsünk foglyul Jézus Krisztusnak. Isten szeretete uralkodjék mindenekfelett; Krisztus osztatlan trónt foglaljon el. A testünket megvásárolt tulajdonának kell tekintenünk. A test tagjai legyenek az igazság eszközei. Ebben a világban két királyság van, Krisztusé és Sátáné. Mindegyikünk e két királyság valamelyikéhez tartozik. Krisztus így szólt a tanítványokért elmondott csodálatos imádságában: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, aminthogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világba." (János evangéliuma 17:15-18)

Isten akarata nem az, hogy zárjuk el magunkat a világtól, de miközben a világban vagyunk, Istennek kell szentelnünk az életünket. Ne kövessük a világot. Jó befolyásként és ízesítő sóként kell élnünk a világban. Egy szentségtelen, tisztátalan és bálványimádó nemzetség közepette kell tiszta és szent életet élnünk, megmutatva, hogy Krisztus kegyelmének van ereje visszaállítani az isteni képmást az emberben. Megmentő befolyást kell árasztanunk a világban. A világ a bűn és romlás melegágyává lett. Ne kövessük annak útjait és szokásait! Szüntelenül vissza kell utasítanunk szabados elveit. A kegyelem áldása azért adatik az embernek, hogy a mennyei világegyetem és az elbukott Föld megláthassa azt, amit egyébként nem láthatna meg, Krisztus jellemének tökéletességét. A nagy gyógyító azért jött a Földünkre, hogy megmutassa az embernek, kegyelme által olyan életet élnek, amelynek eredményeként az Isten nagy napján ezt az áldott bizonyságot mondhassák róluk: "Őbenne vagytok beteljesedve." (Kol 2:20)