ISTEN MAGÁHOZ VON MINKET

"Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat."
(Jeremiás 31:3)Az élet és dicsőség Ura emberi természetet öltött Istenségére, hogy megmutassa az embernek, Isten Krisztus odaajándékozása által kapcsol bennünket magához. Az Istennel való kapcsolat nélkül senki sem lehet boldog. A bukott embernek meg kell tanulnia, hogy a mennyei Atya mindaddig nem lehet elégedett, amíg a szeplőtelen Bárány érdemei által átformált bűnbánó embert magához nem öleli végtelen szeretetében. A mennyei seregek ezért munkálkodnak minden erejükkel. Vezérük irányítása mellett azért dolgoznak, hogy visszatereljék a helyes útra azokat, aki törvényszegésük által elszakították magukat mennyei Atyjuktól. A megváltási terv feltárja a világ előtt Krisztus csodálatos kegyelmét és szeretetét. Az ember megváltásáért fizetett végtelen ár Isten szeretetét bizonyítja. A dicsőséges megváltási terv bőségesen gondoskodik az egész világ megmentéséről. A bűnös és eltévelyedett ember tökéletessé válhat Jézusban, ha megbocsátást nyer Istentől, aki Krisztus igazságosságát tulajdonítja neki.

Jézus minden irgalmas tettének az volt a célja, hogy bemutassa az embereknek Isten jóságos és szülői vonásait. Jézus meg szeretné értetni velünk az Atya szeretetét, ezért bemutatja az Ő szülői kegyelmét, hogy így vonjon hozzá bennünket. Azt szeretné, hogy látókörünk teljességét az Atya jellemének tökéletessége töltse be. Jézus egyedül az emberek között élve tárhatta fel mennyei Atyja irgalmát és együtt érző szeretetét, hiszen az isteni kegyelem kizárólag jóságos tetteken keresztül volt megmutatható. Krisztus azért jött el a világba, hogy kinyilvánítsa az Atya szeretetét, és minden ember szívét magához vonzza. Az első lépés az üdvösséghez, hogy válaszolunk Krisztus vonzó szeretetére. Krisztus azért vonja magához az embert szeretetének kinyilatkoztatása által, hogy megismerje a megbocsátás örömét és Isten békéjét. Ha az ember válaszol Krisztus hívására, és a kegyelmébe helyezi az életét, akkor lépésről lépésre fogja vezetni, mígnem teljesen megismeri Őt, s ez az örök élet.