BÉKE ÉS NYUGALOM

"És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughat, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!" (Ézsaiás 57:20-21)A bűn tönkretette békességünket. Míg az ént meg nem fékezzük, nem lelünk nyugalmat. A szív parancsoló szenvedélyeit nem irányíthatja emberi erő. Itt éppoly tehetetlenek vagyunk, mint a tanítványok a dühöngővihar lecsendesítésében. Ő viszont, aki a galileai hullámtarajokat békére szólította fel, a béke szavait mondja minden léleknek. Bármily vad is a vihar, aki Jézushoz kiált: "Uram, ments meg minket", az megszabadul. Kegyelme megbékíti a lelket Istennel, lecsendesíti az emberi szenvedélyek küzdelmét, szeretetében megpihen a szív, békességünk lerontja a bűn munkáját. A bűnös életből a tiszta élet magaslatára igyekvők "az emberek között az ég alatt" csak egy névben találhatják meg azt az erőt, "amely által kellene nékünk megtartatnunk" (Apostolok cselekedetei 4:12). A bűn egyedüli gyógyszere Krisztus kegyelme és ereje. A saját erőre épített jó döntések semmit sem érnek. Isten hatalmasan ránk árasztott kegyelme által minden szentségtelen vágyat a megszentelt értelem ellenőrzése alatt kell tartanunk.

A sátáni igézet bűvköre járja át a világot, és az ellenség mindazokat körülszövi a feslettség fertőjével, akiket Krisztus kegyelme nem védelmez ettől. A kísértések jönni fognak, de ha őrködünk az ellenség felett, és megtartjuk az önuralom és tisztaság egyensúlyát, akkor a csábító lelkek nem vehetnek erőt rajtunk. Akik semmi olyat nem tesznek, amellyel saját magukra vonhatnák Sátán kísértéseit, azoknak lesz erejük szembeszállni velük. Azok viszont, akik a gonoszság légkörét beengedik az életükbe, egyedül magukat okolhatják majd, ha legyőzetnek, és elvesztik az egyensúlyukat. Az embernek vigyáznia és szüntelenül őrködnie kell, hogy ne ejtsen ki olyan szót, vagy ne tegyen valami olyat, amely az emberek rosszallását vonhatja maga után. Krisztus követője őrködjön maga felett, és tartsa tisztán gondolatait, szavait és cselekedeteit! Legyen másokra felemelő befolyással! Élete tükrözze vissza az igazságosság Napjának fényes sugarait. A biztonság ára az örökös éberség!


Szólj hozzá!