ISTEN TÖRVÉNYE

"Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!" (Jób 22:22)A természetben - a napsugárban táncoló porszemtől a magasságban keringő világokig - minden alá van vetve Isten törvényének. Világának rendje és összhangja az ezen törvények iránti engedelmességtől függ. Ugyanígy minden értelmes lény életét a szentség csodálatos elvének kell irányítania. A világmindenség jóléte is az ezekhez az elvekhez való igazodáson múlik. Isten törvénye már a világ teremtése előtt létezett. Az angyalokat a törvény elvei igazgatják, s ahhoz, hogy Földünk összhangra jusson a Mennyel, az embernek is engedelmeskednie kell az Isteni rendelkezésnek. Az Édenben Krisztus az ember elé tárta a törvény utasításait, "amikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vígadozának" (Jób 38:7). Krisztus földi küldetésének célja nem a törvény eltörlése volt, hanem hogy kegyelme által visszavezesse az embert a törvény iránti engedelmességre. Krisztus küldetése az volt, hogy naggyá és dicsőségessé tegye a törvényt (Ézsaiás 42:21). Rá kellett mutatnia a törvény lelki jellegére és mélységes elveire, és világossá kellett tennie annak örök érvényű voltát. Krisztus jellemének Isteni szépsége mellett a legnemesebb, leggyöngédebb ember is halvány árnyék csupán.

Jézus, az Atya személyének tökéletes mása és dicsőségének tündöklése, az önmegtagadó Üdvözítő földi zarándokútján mindvégig Isten törvényének élő képviselője volt. Eletében nyilvánvalóvá vált, hogy az örök érvényű törvények alapját a mennyei szeretet és a krisztusi elvek képezik. A Biblián keresztül Isten kinyilatkoztatta akaratát az embernek. A Biblia a jellem egyedüli tökéletes zsinórmértéke, amely az élet minden körülményében rámutat az ember kötelezettségére. Életünket és munkánkat úgy kell irányítanunk, hogy közben bizalommal járulhassunk Isten elé, és megnyithassuk a szívünket előtte. Számoljunk be neki szükségleteinkről, és higgyük, hogy Ő meghallgat, és ad kegyelmet és erőt a Szentírás elveinek betöltésére.


Szólj hozzá!