ENGEDELMESSÉG

"Mert amiképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek." (Rómabeliekhez 5:19)Az egész Menny felmagasztalja jött el világunkba, hogy emberi természetben álljon az emberiség élére, s így igazolja a bukott angyalok és az el nem bukott világok lakói előtt, hogy Isten segítségével mindenki képes az Ő parancsolatainak való engedelmességben járni. Az Atya egyszülött Fián kívül senki nem ajánlhatott fel olyan áldozatot, amely mindazok megtisztítására alkalmas lett volna, akik - bármilyen bűnösek és szentségtelenek is - engesztelőáldozatként fogadják el a Megváltót, és engedelmeskednek a mennyei törvénynek. Semmi más nem állíthatta vissza az embert Isten pártfogásába. Krisztus az életét adta azért, hogy az ember újra visszanyerhesse Isteni képmási adottságait. Krisztus kegyelmének hatalma az, amely az embereket az igazságnak való engedelmesség felé vonja. Isten szeretné, ha a tökéletesség útján olyan magasra jutnánk, amilyenre Krisztus, és ajándéka által lehetséges. Arra szólít fel bennünket, hogy válasszuk a jót; hogy lépjünk kapcsolatba a Menny eszközeivel; hogy kövessük azokat az elveket, amelyek kialakíthatják bennünk Isten képmását. Írott Igéjében és a természet nagy könyvében Isten feltárta az élet alapelveit.

A mi feladatunk ezeket az alapelveket megismerni, és testünk és lelkünk egészségének helyreállításában Istennel engedelmesen együttműködni. Az embernek tudatosítania kell, hogy az engedelmesség áldását a maga teljességében csak akkor élvezheti, ha Krisztus felkínált kegyelmét elfogadja. Krisztus kegyelme ad erőt az Isten törvénye iránti engedelmességre, és tesz képessé a rossz szokások bilincseinek letörésére. Csak ezzel az erővel tud elindulni, és állhatatosan megmaradni a helyes úton. A megtisztult szív számára minden megváltozik. Isten Lelke új életet tereMáté evangéliumaa lelkünkben; gondolatainkat és vágyainkat Krisztus akarata alá rendeli. Belső emberünk megújul, és Isten képmására átformálódik. Gyönge és tévedő emberek tanúsítják a világnak, hogy a megváltó hatalom és kegyelem a sérült jellemű embert kiegyensúlyozott és gyümölcsöző egyéniséggé tudja tenni.


Szólj hozzá!