A GONOSZ LEGYŐZÉSE

"Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik." (Rómabeliekhez 5:20)Jézus ajándékai mindig frissek és újak. Minden újabb ajándék fokozza elfogadójának azt a képességét, hogy értékelje és élvezze az Úr áldásait. Ő csak adja és adja a kegyelmet. Sohasem foszt meg bennünket ettől. Ha benne lakozunk, akkor az, hogy ma gazdag ajándékot kapunk, biztosít a holnapi még gazdagabb ajándékról is. Krisztus menyegzői ajándéka jelképes volt (János evangéliuma 2:1-11). A víz az Ő halálában való keresztséget ábrázolta, a bor pedig vérének kiomlását a világ bűnéért. Emberi kezek hozták a vizet a megtöltendő vedrekbe, de egyedül Krisztus szava tudott életadó erőt adni belé.. Krisztus szavával elegendő módon gondoskodott az ünnepségről. Ugyanilyen bőségesen gondoskodik kegyelme az ember bűnének eltörléséről, a lélek megújításáról és erejének fenntartásáról.

Állapotunk a bűn miatt természetellenes, és annak a hatalomnak, amely helyreállít bennünket, természetfelettinek kell lennie, különben semmit sem ér. Csak egy olyan hatalom van, amely a bűn vasmarkából ki tudja szabadítani az emberek szívét. Ez a hatalom Isten hatalma Jézus Krisztusban. Csak a megfeszített Krisztus vére által lehet a bűntől megtisztulni. Egyedül az Ő kegyelme tesz képessé a bukott természet hajlamainak elutasítására és legyőzésére.

Sátán eltökélt szándéka azt elérni, hogy az emberek ne figyeljenek fel Istennek egyszülött Fiának a feláldozásában megnyilvánuló szeretetére. Milyen eredménnyel fögjuk tudni bemutatni a világnak Isten mély és értékes szeretetét? Egyedül akkor járhatunk sikerrel, ha képviselni tudjuk, hogy olyan "nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk" (1Jn 3:1). Szóljunk így a bűnöshöz: "Íme, az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűnét! (János evangéliuma 1:29) Tekintsetek fel a Kálvária keresztjére, amely mennyei Atyánk mérhetetlen kegyelmének és korlátlan szeretetének mindenkori bizonyítéka!


Szólj hozzá!