NEMES JELLEM FEJLESZTÉSE

"És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért." (János 1:16)Isten azt várja tőlünk, hogy az elénk helyezett mintával összhangban építsük jellemünket. Egyik téglát a másik után rakva, kegyelem által munkálkodjunk, s ha rátalálunk gyenge pontjainkra, a kapott utasítás szerint javítsuk ki azokat. Ha egy ház falain repedést látunk, tudjuk, hogy valami hiba van az épületben. A mi jellemünk épületén is gyakran láthatók repedések, és ha nem pótoljuk ezeket a hiányosságokat, az építmény le fog omlani, amikor a próba vihara rátör. Isten azért ad nekünk erőt, ítélőképességet és időt, hogy olyan jellemet építhessünk, amelyre ráhelyezheti jóváhagyó pecsétjét. Azt szeretné, hogy minden gyermeke nemes jellemet építsen magának, tiszta és nemes cselekedetek által, hogy az utolsó napon arányos, szép épület legyen látható, egy tiszta templom, amelyet ember és Isten egyaránt tisztel. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni.

Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdemei és ereje által. Isten ad szellemi és lelki képességeket; a jellemet pedig mi alakítjuk az énünkkel folytatott kemény, szívós küzdelem árán. Harcot harc után kell vívnunk az öröklött hajlamainkkal. Szigorúan kell magunkat bírálnunk, és minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól meg kell szabadulnunk.A Krisztus kegyelme által irányított életmódban formálódik jellemünk. Kezd visszatérni a lélek eredeti szépsége. Krisztus jellemvonásaiban részesülünk, és az Istenség képmása ragyogni kezd bennünk. Az Istennel együtt járó és együtt munkálkodó férfiak és nők arca mennyei békességet fejez ki. A Menny légköre veszi körül őket. Az ilyen emberek számára már eljött Isten országa. Krisztusban örvendenek, mivel áldásává lehetnek az emberiségnek. Megtisztelő számukra, hogy a Mester felhasználja őket; és megbízása alapján az Ő nevében végzik munkáját. Amiképpen Isten tiszta az ő életterében, az embernek is tisztának kell lennie a magáéban. Ez meg is fog valósulni, ha Krisztus, a dicsőség reménységé kiformálódik benne, mert ekkor Krisztus életét követi, és visszatükrözi jellemét.


Szólj hozzá!