AZ OTTHON MEGALAPOZÁSA

"Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg." (Példabeszédek 24:3)Krisztus, aki hitvestársként adta Évát Ádámnak, első csodáját egy menyegzői lakomán művelte. Így szentesítette a házasságot, és olyan intézményként ismerte el, amelyet Ő maga alapított. Úgy rendelkezett, hogy férfiak és nők szent házasságban egyesüljenek, családot alapítsanak, amelynek tisztességgel megkoronázott tagjait a mennyei család tagjainak kell tartanunk. Isten minden ajándékához hasonlóan, az emberiség megtartására bízott házasságot is megrontotta a bűn; azonban az evangélium célja, hogy helyreállítsa annak tisztaságát és szépségét. Egyedül Krisztus kegyelme teheti ezt az intézményt azzá, amivé Isten szánta: az emberiség áldásának és felemelkedésének eszközévé. Így a földi családok egységükben, békességükben és szeretetükben képviselhetik a mennyei családot. A társadalom állapota szomorú képet fest e szent kapcsolat mennyei eszményéről. Krisztus evangéliuma azonban azoknak is vigaszt nyújt, akik keserűséget és csalódást találtak ott, ahol társas kapcsolatot és örömet reméltek.

A Szentlélek által adományozott türelem és gyöngédség megédesíti a keserű sorsot. A szív, amelyben Krisztus lakozik, annyira elégedett az Ő szeretetével, hogy nem emészti a vágy önmaga sajnáltatására és a figyelem önmaga felé való felhívására. Ha lelkünket Istennek adjuk át, az Úr eléri, amire az ember képtelen. Kegyelme által az egykor közönyös, elidegenedett szívek a földinél szilárdabb és tartósabb kötelékkel kapcsolódhatnak össze. A férfiak és a nők elérhetik az Isten által eléjük tárt példaképet, ha Krisztust választják segítőjüknek. Amit az emberi bölcsesség nem képes megtenni, azt kegyelme elvégzi azokért, akik szeretetteljes bizalommal adják át magukat neki. Gondviselése egyesíteni tudja a szíveket a Mennyből eredő kötelékkel. Szeretetük nemcsak gyengéd és hízelgő szavakból fog állni. A mennyei szövőszék a fonalakból és keresztszálakból a földi szövőszéken szőttnél finomabbat, sőt tartósabbat sző. A végtermék nem közönséges szövet, hanem olyan anyag, amely eltűri a használatot, a bírálatot és a próbát. A szívet a szívvel a szeretet aranyköteléke köti össze, amely maradandó.


Szólj hozzá!