A LÉLEK DÍSZE

"Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt." (1Péter 3:3-4)Isten, aki mindent csodálatossá és a szem számára kellemessé teremtett, szereti a szépet. Megmutatja nekünk, hogyan vélekedik az igazi szépségről. A szelíd és csendes lélek dísze nagyon nagy érték a szemében. Mennyire értéktelen is az arany, gyöngy és drága díszítés, ha Krisztus szeretetével hasonlítjuk össze! A fizikai szépség a harmónián vagy az egyes részek szimmetriáján alapul, míg a lelki szépség a léleknek a Jézushoz való hasonlóságát és a vele való összhangját jelenti. A lelki szépség értékesebbé teszi tulajdonosát a tiszta aranynál, még Ofír színaranyánál is. A krisztusi kegyelem ugyancsak felbecsülhetetlen értékű dísz. Fölemel és nemesít, dicsőséget sugározva másokra, hogy őket is a világosság és áldások forrásához vonzza.

Megjelenésünket minden tekintetben jellemezze finomság, szerénység és tisztaság. Isten Igéje nem hatalmaz fel arra, hogy megváltoztassuk megjelenésünket pusztán a divat kedvéért és a világhoz való hasonulás miatt. A keresztények ne díszítsék magukat költséges ékszerekkel. Mindazok, akik komolyan keresik Isten kegyelmét, megszívlelik az Istentől ihletett drága szavakat. Még megjelenésük is kifejezi az evangélium igazságát. Helyes, ha szeretjük a szépet, és kívánjuk azt; de Isten óhaja, hogy elsősorban a legmagasztosabb szépséget, a romolhatatlant szeressük és keressük. Nincsen olyan külső szépség, amely értékben vagy kedvességben felérne "a szelíd és csendes lelkülettel", "a fehér és tiszta gyolcscsal" (Jelenések 19:14), amelyet majd a Földnek minden szentje viselni fog. Ez a ruházat széppé és kedvessé teszi őket már itt a Földön, és azután belépésre jogosítja a Király palotájába.


Szólj hozzá!