MEGTARTÓ HATALOM

"Ti vagytok a Föld sói." (Máté evangéliuma 5:13)Krisztusnak e szavai által megérthetünk valamit abból, miben áll az emberi befolyás értéke. Mi is dolgozhatunk Krisztus befolyása szerint, és mi is felemelhetjük a gyengékét, miként Ő tette. Életünkkel helyes elveket adhatunk át az embereknek. Ellenállhatunk a világi romlás áradatának. Szétáraszthatjuk azt a kegyelmet, amely egyedül Krisztustól származhat. Felemelhetjük és megédesíthetjük mások életét és jellemét a komoly hittel és szeretettel párosuló tisztaság példájának hatalma által. Isten népe gyakoroljon megújító, megtartó hatalmat a világban! Befolyásával ellen kell állnia a gonoszság pusztító és megrontó hatalmának. Isten népének munkája a világban a gonoszság visszaszorítása és az emberiség felemelése, megtisztítása és nemesítése. A kedvesség, szeretet és jóság elveinek ki kell szakítania az önzés minden egyes rostját, ami áthatotta a társadalmat, és romlást hozott az egyházba.

Az emberek meg fogják nyitni szívüket az igazság és szeretet mennyei befolyásának hatására, hogy ezek az elvek rajtuk keresztül is továbbterjedjenek, mint a sivatag patakja, amely mindenkit felüdít, és frissességet terem ott, ahol most a kopárság és szárazság az úr. Az Isten útját megtartók befolyása olyan messzire hat, mint az örökkévalóság. Istennek ezek a gyermekei magukkal viszik a mennyei béke vidámságát, és kiárasztják annak időálló, felüdítő és megvilágosító erejét. Nyílt befolyásra van szükség. Krisztus ezt mondja: "Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat".A Krisztust befogadókról sugárzó világosság nem önmagukból ered, hanem a világ világosságától és éltető erejétől. Jézus a világosság, az élet, a szentség és megszentelődés mindazok számára, akik hisznek benne. Krisztus világosságát el kell nyerni, és bele kell vinni minden jó munkába. Krisztus kegyelme különböző módokon szintén a Föld sójához hasonlóan hat. Ahová eljut ez a só, otthonokba és közösségekbe, megtartó erőt fog árasztani minden jó megőrzésére és minden gonosz elpusztítására. Az igazi vallás világosság és só a Föld számára. A kegyelem és ismeret forrása megállás nélkül buzog, kiapadhatatlanul. Az Úr ilyen bőséges és teljes forrásból táplál bennünket.


Szólj hozzá!