A SZÖVETSÉG SZABÁLYAI

''Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim.'' (Mózes második könyve 19:5)Kezdetben Isten boldogsága és örök élete fenntartásának eszközeként adta törvényét az emberiségnek. A tíz parancsolat tíz ígéret, amelynek valóra váltása felől biztosak lehetünk, ha engedelmességgel adózunk a világmindenséget szabályozó törvénynek. ''Ha engem szerettek, parancsolataimat megtartjátok.'' Ez Isten törvényének lényege és összefoglalása. Ez mondja ki az üdvösség feltételeit Ádám minden gyermeke számára. Az emberek elé tárható legnagyobb szeretetről tanúskodó tízparancsolat Isten Mennyből jövő hangja, amely ezt ígéri az emberi léleknek: ''Tégy így, és nem fogsz Sátán uralma és vezetése alá kerülni.'' Ebben a törvényben semmi tilalom nincs, még ha látszatra úgy tűnik is. A törvény ennyit jelent: tedd, és élj! Az örök élet feltételei ma is ugyanazok, mint amik mindig is voltak; mint amelyek ősszüleink paradicsomi bukása előtt voltak; tökéletes engedelmesség Isten törvényei iránt, tökéletes igazság, életszentség. Ha e nélkül, más feltételek ellenében is elnyerhetnénk az örök életet, akkor az egész világegyetem boldogsága veszélyeztetve volna. Nyitva állna a bűn útja, összes kínjával és nyomorával együtt, az örökkévalóságon át.

Krisztus nem csökkentette a törvény követelményeit, hanem félreérthetetlenül kijelentette, hogy megtartása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt szabta meg Ádámnak a bukás előtt is. Az Úr most sem kíván kevesebbet, mint amit az Édenben elvárt az embertől: tökéletes engedelmességet, feddhetetlen, igaz életet. A kegyelem kínálta szövetség ugyanazt igényli az embertől, mint az Édenben felállított követelmény: összhangot Isten törvényével, amely szent, igaz és jó. Az ószövetség ugyanolyan zsinórmértéke a jellemnek, mint az új. Ezt nem lehetetlen elérnünk. Az Isten által adott minden parancs, minden utasítás egyúttal a lehető legbiztosabb ígéretet rejti magában. Isten gondoskodott arról, hogy hasonlóvá váljunk hozzá, és ezt az átalakulást el is fogja végezni mindenkiben, aki a saját romlott akaratát nem helyezi szembe az övével, s ezzel nem akadályozza kegyelmének munkálkodását.