HÁROMFÉLE TÖRVÉNY A RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVÉL 8. FEJEZETÉBEN

"Mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől." (A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 2. verse)



Miután 25 évig vezettem az út bal oldalán, rá kellett jönnöm, hogy Amerikában nagyon kell összpontosítanom az út jobb oldalán! Miután kétszer vagy háromszor hajszál híján kerültem el az ütközést, háromféle szabály nagyon világossá vált előttem. A törvényt mind az 50 tagállamban következetesen és szigorúan betartatják. "Mindig a jobb oldalon közlekedünk!" A második szabály természetesen következik az elsőből. "Ha a bal oldalon hajtasz, valószínűleg baleset ér. Ha a rendőrség elkap, mielőtt meghalnál, akkor letartóztatnak, és az első törvény alapján elítélnek." Egy reggelen a családomat vittem autóval. Kihajtottam egy spokane-i benzinkúttól, és a bal sávba soroltam be. Hirtelen háromsávnyi autó jött velünk szemben, és csak egy hirtelen kormányrántással tudtam megmenteni az életünket, amivel a középső sávba kerültem. Akkor a harmadik szabály lépett hatályba. A családom elhatározta, folyamatosan figyelni fog, nehogy még egyszer elkövessem ugyanezt a hibát. Ugye, te is ezt tennéd? Segítettek abban, hogy mindnyájunk élete biztonságban legyen.

Figyeljük meg A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében szereplő háromféle törvényt, és találjuk meg, miben hasonlítanak az én közúti incidensemhez, és miben különböznek attól! Először is, ott van Isten törvénye a maga jogos követelményével (Róma 8:7, 4). Másodsorban, ott a bűn és halál törvénye. A puritán lelkész, Thomas Jacomb az 1672-ben elmondott prédikációjában annak metaforájaként írta le ezt a törvényt, ahogy a bűn [megtöri az első törvényt] "különös módon uralmat gyakorol felettünk". A bűn szorítása pedig, ha nem térünk meg abból, és nem hagyjuk el, elkerülhetetlenül halálhoz vezet.

A KRESZ-szabálytól eltérően, az akaraterőm teljes bevetése és a világ teljes összpontosítása sem tehet képessé arra, hogy tökéletesen engedelmeskedjem Isten rendelkezésének, ezért Pál harmadik szabálya lép életbe. A Krisztus Jézusban való élet Lelkének törvénye nemcsak hatálytalanítja a kívánalmat, amelyet a bűn és a halál törvénye alkalmaz rám, hanem erőt is ad ahhoz, hogy betöltsem az első törvényt, a Menny kívánalmát.

Imádság a mai napra
"Uram, dicsőítelek téged azért a szabadságért, ami Jézusban az enyém lehet. Köszönöm, hogy szabad lehetek a bűn és a halál törvényének következményétől!"