A BŰNBÁNAT AJÁNDÉKA

''Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával,
hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnnek bocsánatát.''
(Apostolok cselekedetei 5:31)A bűnbánat a megmentő kegyelem legelső gyümölcseinek egyike. Csodálatos tanítónk a tévelygő, bukott emberiséghez intézett tanításaiban bemutatja kegyelem éltető erejét. Kijelenti, hogy ez által a kegyelem által az emberek a tisztaság és szentség új életét élhetik. Aki ezt az életvitelt követi, a mennyei királyság elvei szerint jár el. Istentől tanítva másokat is egyenes ösvényekre vezet. A sántát nem irányítja bizonytalan ösvények felé. Életében a Szentlélek munkája megmutatja, hogy részesült az isteni természetben. Minden lélek, akit Krisztus Lelkének munkája így vezet, bőségesen merít a kegyelem gazdag forrásából. Cselekedeteit látva, a hitetlen világiak is elismerik, hogy isteni hatalom támogatása és irányítása alatt áll, és ez a felismerés Isten dicsőítéshez vezeti őket. Olvassátok és tanulmányozzátok Ezékiel könyvének harmincnegyedik fejezetét, amelyből értékes bátorítást nyerhetünk! ''Kimentem őket azok kezéből, kik őket szolgáltatják, és nem lesznek többé prédául'' - mondja az Úr. ''És szerzem ővelük békességnek frigyét.'' Ennek a békeszövetségnek a legcsodálatosabb sajátossága a megbocsátó irgalom bővölködő gazdagsága, amelyet Isten a bűnössel szemben tanúsít, ha az megtér bűnéből, és elfordul attól.

A Szentlélek úgy szól az evangéliumról, mint a gyöngéd isteni irgalom által elnyerhető üdvösségről. ''Mert megkegyelmezek álnokságaiknak - mondja az Úr azokról, akik megbánják bűntetteiket és az ő bűnükről és gonoszságukról meg nem emlékezem.'' (Zsidókhoz írt levél 8:12) Isten hátat fordít-e az igazságnak akkor, amikor irgalmat tanúsít a bűnös iránt? Nem. Isten nem becstelenítheti meg törvényét azáltal, hogy büntetlenül elnézi annak áthágását. Az új szövetség idején az élet feltétele a tökéletes engedelmesség. Ha a bűnös megtér, és megvallja bűntetteit, megbocsátásra lel. Krisztusnak az érte hozott áldozata biztosítja számára a bűnbocsánatot. Krisztus minden egyes bűnbánó, hívő lélekért eleget tett a törvény követeléseinek. A Krisztus által értünk meghozott áldozat teljesen és bőségesen elegendő az Atya számára. Anélkül, hogy el kellene fordulnia az igazságtól, Isten megigazíthatja mindazokat, akik hisznek.